Vyhledávání pramenů

Text dotazu

Dobrý den,

prosil bych o nějaký užitečný tip, jak vyhledávat historické prameny. Jako hypotetický příklad bych uvedl např. vyznání víry z doby jagellonské — ať už osobní nebo oficiální (např. apoštolské vyznání víry), tištěná či rukopisná.

Odpověď

Dobrý den,

 vyhledávání pramenů k danému tématu je vždy velice individuální.

Historické prameny se dají rozdělit na několik typů, viz. např. :

 Písemné prameny

     * psané prameny institucionálního původu

          o normativní prameny (právní dokumenty): zákoníky, právní příručky (Tyto lze hledat především v knihovnách či právnických databázích, např. ASPI, také existuje jednotná informační brána - právo: http://pravo.jib.cz/vyhledavac, či ze stránek ministerstva vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

          o diplomatické prameny: listiny, listy, akta (Tyto najdete nejspíše v archivech a muzeích)

          o správní a hospodářské prameny: aktový materiál, účty, soupisy půdy, povinností a obyvatelstva, berní ruly. (Tyto materiály byste našel nejspíše v archivech či knihovnách, tj, projít různé katalogy -> souborné katalogy české republiky, např. http://aleph.nkp.cz/cze/skc, www.jib.cz: )

    * psané prameny soukromého původu

          o literární a písemná pozůstalost: teologické a vědecké prameny (Nejpravděpodobněji archivy.)

          o osobní korespondence (tyto by mohly být vydány, pak byste je našel v knihovnách, případně v Památníku národního písemnictví)

          o osobní deníky (Podobně jako předešlé.)

    * narativní (a) literární psané prameny

          o historiografie (dějepisectví): kroniky, letopisy (Tyto najdete opět v archivech - mnoho kronik už je dokonce i zdigitalizováno, takže není nutné jít přímo do konkrétního archivu, ale matriku můžete prohlížet na stránkách daného archivu.)

          o hagiografie: legendy (Mohl byste najít např. v Manuskriptoriu (o kterém již byla řeč) či v oddělení rukopisů a starých tisků v Národní knihovně (alespoň co se týká českého prostředí), pokud byli vydány knižně pak v online katalozích knihoven.)

          o krásná literatura: romány, fikce (Katalogy knihoven či souborné katalogy.)

 

Nepsané prameny

     * hmotné prameny: kosterní pozůstatky, výtvory lidské práce (Muzea.)

    * obrazové prameny: kresby, kartografické materiály (Archivy, částečně některé specializované knihovny.)

    * audiovizuální prameny: rozličná záznamová média (Archivy, knihovny, či hudební databáze, tam by záleželo už přesně na tom, co byste potřeboval vyhledat: existuje např. : Music online, Naxos Music Library, apod.)

 

Ústní prameny

     * tradiční prameny: mytologie, ústní lidová slovesnost

    * orální historie

 

Další zdroje, které můžete využít:

* Digitální knihovna map: http://mapy.vkol.cz/

* digitální knihovna Manuskriptorium: http://www.manuscriptorium.com/

* digitální knihovna Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do

* knihovna Vojenského historického ústavu: http://www.vhu.cz/knihovna/

 

Internetové zdroje:

* http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/heuristika

* http://www.muni.cz/research/projects/30686?lang=cs

* http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Pramen

* http://www.dejepis.com/ucebnice/pojmy-vyznam-a-uloha-historie2/

* http://www.hradeckydvur.net/studium-historie/metodika-pro-studium-historie-a-praci-s-prameny

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%BD_pramen

 

Ve Vámi uvedeném příkladu bychom nejspíše prohledali katalogy knihoven a zkusili dohledat nějakou knihu zabývající se tímto tématem a pak se podívali do pramenů, z kterých byly knihy sepsány.

Snad pro Vás tyto informace budou alespoň trochu užitečné.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.10.2015 11:29

Jan Novák píše:
Úterý 10.11.2015 14:08
Děkuji,

jen si tam prosím opravte ty hrubky.

"tyto by mohli být vydány"
"do pramenů, z kterých byli knihy sepsány."
PSK - admin píše:
Úterý 10.11.2015 14:14
Dobrý den, děkujeme za upozornění, za pravopisné překlepy se omlouváme. Už je opraveno. Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu