vyhledávání literatury

Text dotazu

Dobrý den,
součástí mé práce je zmapovat historii vzdělávání matematiky na českých univerzitách technického zaměření za posledních cca 100let. Jde mi především o předmět matematická analýza. Jsem ve fázi, kdy sháním informace a potřebnou literaturu a nemám příliš zkušeností (doposud jsem byl zvyklý zpracovávat výhradně matematické texty), proto se na Vás obracím s žádostí, jestli byste mi nedoporučili literaturu nebo aspoň neporadili, kde v ČR se dají tyto informace nalézt. Tj. například, jak se vyučovala matematická analýza na ČVÚT před 50ti lety, co bylo jejím obsahem, metodika vúuky, atd. Za jakoukoliv informaci, která by mi mohla pomoci předem s úctou děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je poměrně specifický (literatura k výuce daného oboru matematiky na vysokých technických školách). S dotazem bychom Vám doporučovali spíše se obrátit přímo na vysokou školu, kterou se budete ve Vaší práci přímo zabývat (dotaz adresovat např. na knihovnu dané školy/fakulty/katedry) - ta by Vám poskytla nejrelevantnější informace. Dále Vám doporučujeme dotaz poslat oborově zaměřeným knihovnám, které jsou také zapojeny do služby Ptejte se knihovny (seznam aktivně zapojených knihoven, které zodpovídají dotazy,naleznete na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny, knihovnu si můžete vybrat ve formuláři pro zadání dotazu http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu ).

Pro Váš dotaz Vám doporučujeme především dvě knihovny, které by Vám mohly výrazněji pomoci:

Národní pedagogická knihovna Komenského - http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/uiv-narodni-pedagogicka-knihovna-komenskeho/

Matematicko-fyzikální fakulta UK - knihovna - http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/matematicko-fyzikalni-fakulta-uk-knihovna/

Z vysokých škol zapojených do služby  PSK a vyučujících matematiku:

Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb - http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vysoka-skola-ekonomicka-centrum-informacnich-a-knihovnickych-sluzeb/

Dále Vám ukázkou uvádíme přehled některých vyhledaných titulů, které se zabývají výukou matematiky na vysokých školách (snažili jsme se dohledat téma výuky z historického pohledu, nikoli současnost):

* Mačák, Karel a Schuppener, Georg. Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600-1740. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. 193 s. Dějiny matematiky; sv. 18. ISBN 80-7196-229-5.

Klíčová slova: Klementinum (budova : Praha, Česko) * jezuitské koleje -- Česko * dějiny matematiky * matematika -- Česko *  studium a výuka -- dějiny

* Bečvářová, Martina, ed. a Bečvář, Jindřich, ed. Matematika v proměnách věků. V. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 331 s. Dějiny matematiky; sv. 33. ISBN 978-80-7378-017-3.

Klíčová slova: matematika * studium a výuka -- Československo *  dějiny matematiky

* Šišma, Pavel. Matematika na německé technice v Brně. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2002. 322 s. Dějiny matematiky; sv. 21. ISBN 80-7196-256-2.

Klíčová slova: matematika *  studium a výuka *  vysoké technické školy -- Česko -- 19.-20. stol. *  pedagogové -- Česko -- 19.-20. stol. * Brno (Česko)

* Leblochová, Jana. Historie vyučování matematice v českých zemích [rukopis]. 2005. 62 l.

Pozn.: Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005

* Mikulčák, Jiří a Bečvář, Jindřich, ed. Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2010. 312 s. Dějiny matematiky; sv. 42. ISBN 978-80-7378-112-5.

Klíčová slova: http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102121523_1.pdf

Tyto a další dokumenty můžete dohledat v Souborném katalogu ČR , který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F.

Dále můžete pro hledání titulů využít Jednotnou informační bránu (www.jib.cz), kde v odkazu "Profi hledání" naleznete kategorii "matematika" (v profi hledání uvidíte na levé straně nabídku "Vybrat typ vyhledávání", kde naleznete kategorii "matematika"). V této kategorii jsou shromážděné zdroje, ve kterých je téma matematiky úplně či alespoň okrajově zastoupeno. Jednotní informační brána Vám tak umožní vyhledávat ve více takto oborově zaměřených zdrojích najednou.

Pod Jednotnou informační bránou byly také vytvořeny oborové brány (jejich přehled na adrese http://info.jib.cz/, Vám bychom doporučovali bránu "Technika" (TECH) http://tech.jib.cz/.

Doufáme, že pro Vás uvedené knihy a informační zdroje budou užitečné či alespoň Vás nasměrují na další vyhledávání a určitě Vám  doporučujeme obrátit se na výše uvedené knihovny zapojené do služby Ptejte se knihovny, které Vám určitě poskytnou další cenné informace a rady.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 13:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu