Vyhledávací dotaz

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu ohledně správné formulace vyhledávacího dotazu. Potřebuji najít dokumenty, které se týkají inkluzivního vzdělávání mentálně postižených dětí na základních školách. K vyhledávání používám různé veřejně dostupné databáze.Nevím si rady, jak v pokročilém vyhledávání jednotlivé části tématu zkombinovat. Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe dotaz zformulovat u tohoto konkrétního tématu?

Mockrát děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

níže přikládáme vzorek literatury na Vaše téma. Bohužel, žádná formulace není špatně. Záleží, jak jsou v konkrétním systému nastavené rejstříky, předmětová hesla a klíčová slova. My jsme zadávali: vzdělávání, základní školy, děti s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, školství, Česko, integrovaná výchova a vzdělávání, speciální pedagogika, speciální vzdělávací potřeby, mentálně postižené děti, inkluze, speciální školství.

* Monografie (Online katalog NK ČR - báze NKC, http://aleph.nkp.cz/cze/nkc): 

* PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské unie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 134 s. ISBN 80-244-1444-9.

* UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7367-764-0.

* ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 978-80-246-1565-3. - je tam kapitola, která se věnuje vzdělávání

* Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra speciální pedagogiky, 2007. 241 s. ISBN 978-80-7368-287-3.

* ČADOVÁ, Eva et al. Informační materiál pro pedagogické pracovníky k integraci žáků se zdravotním postižením. Olomouc: Olomoucký kraj, 2009. 40 s. ISBN 978-80-254-6729-9.

* BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.

* HÁJKOVÁ, Vanda a STRNADOVÁ, Iva. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 217 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.

* ADAMUS, Petr et al. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 171 stran. ISBN 978-80-7464-884-7. - možná i tento sběr dat, byť se v této publikaci o mentálním postižení nehovoří

* BARTOŇOVÁ, Miroslava et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

* VÍTKOVÁ, Marie, ed. a HAVEL, Jiří, ed. Inkluzivní vzdělávání v primární škole = Inclusive education in primary school; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami = Education of pupils with special educational needs: sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

* RŮŽIČKOVÁ, Veronika, ed. Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků: sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 137 s. Sborníky. ISBN 978-80-244-1738-7.

* RENOTIÉROVÁ, Marie a kol. Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 313 s. Učebnice. ISBN 80-244-1475-9.

* KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: komentář. Praha: ASPI, 2008. xix, 772 s. Komentáře nakladatelství ASPI. ISBN 978-80-7357-412-3.

 

* Články (ANL - výběrová článková bibliografie od roku 1991, http://aleph.nkp.cz/cze/anl):  :

* BARTOŇOVÁ, Miroslava. Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením - parciální výsledky šetření. Současné trendy výchovy ke zdraví: sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health: proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-131. ISBN 978-80-210-6316-7.

* HŮSKOVÁ, Danuše. Inkluze na obzoru?. Rokycanský deník, 2016, 25(118), s. 2. ISSN 1210-9223.

* VEŘMIŘOVSKÁ, Martina a VEŘMIŘOVSKÝ, Jan. Interactive white boards in science education of pupils with mild mental handicaps. Information and Communication Technology in Education 2013, s. 313-318. ISBN 978-80-7464-324-8. Dostupné také z: https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2013/proceedingsICTE2013.pdf.

* KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jaké podmínky deklarují školy svým žákům se zdravotním postižením ve školních vzdělávacích programech?. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2008-2009, 133(5), s. 9-14. ISSN 0323-0449.

* ŠULOVSKÁ, Monika a FECKO, Jozef. Sociálny status jednotlivca s mentálnym postihnutím v podmienkach inkluzívneho / integrovaného vzdelávania. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 140-151. ISBN 978-80-7464-659-1.

* FRANIOK, Petr. Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 38-42. ISBN 978-80-7368-654-3.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2017 13:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu