vyhledání příjmení Klíma v Berní rule

Text dotazu

Dobrý den, mohl bych poprosit o vyhledání v rejstříku Berní ruly příjmení Klíma z Prahy - východ nebo Kolínsko.

Odpověď

Dobrý den,

Berní rula Kouřimsko uvádí následující  osoby s příjmením Klíma.

* Klíma, Jan, Benešov, pekař

* Klíma, Jan, Tichonice, sedlák

* Klíma, Jan, Čenětice, chalupník

* Klíma, Jan, Brandýs n. Labem, zahradník

(Zdroj: ČERVENÝ, Václav, ed. a ČERVENÁ, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003.; https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/images/f/fd/Bernirulamap.jpg )

 

Kromě Berní ruly existuje ještě Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Pro Soupis poddaných podle víry ovšem neexistuje generální rejstřík, jak tomu je v případě Berní ruly.

 

Informace podávané Soupisem poddaných a Berní rulou jsou částečně odlišné. Soupis poddaných se snažil o soupis všech osob na panství, do Berní ruly byly zaznamenávány pouze osoby, které vlastnily movitý majetek. Nevylučujeme tedy, že v Soupisu poddaných podle víry by se toto jméno mohlo vyskytovat i v jiných obcích (u nemajetných osob). Protože ovšem neexistuje pro Soupis poddaných centrální jmenný index, je vyhledávání těchto osob bez znalosti konkrétní obce velmi složité.

 

Přiblížit se některé  výše uvedené (popřípadě neuvedené) osobě je možné pouze genealogickým bádáním přímo v linii Vašeho rodu. Není pravidlem, že rodina žila po celá století na jednom místě.  Vaši předci se mohli  i několikrát přestěhovat.

Je taktéž  možné, že Váš rod byl kolem roku 1651 (1654) usedlý v některé z vesnic, která nebyla do Berní rule či Soupisu poddaných podle víry zanesena (či se zápis  z této lokality nedochoval), popřípadě v dané době nesli Vaši předci jiné příjmení (příjmení nebyla ještě zcela ustálená).

 

Pokud Vás zajímá příběh Vašeho rodu podrobněji, je třeba prostřednictvím matričních zápisů provést genealogický výzkum. Potřebné matriky jsou v tomto případě uloženy ve Statním oblastním archivu v Praze: http://www.soapraha.cz/ .

 

Jak přesně při sestavování rodokmenu postupovat Vám mohou poradit následující publikace a zdroje:

 

* MAKOVSKÝ, Vladimír. Hledáme své předky : na pomoc začínajícím badatelům. Velké Meziříčí : Jupiter Club, 2010. ISBN 978-80-85089-07-3. 

* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006. 137 s. ISBN 80-7277-307-0.

* SVOBODA, Vladimír. Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998. 78 s. ISBN 80-7033-549-1.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1080-1.

* MAREČKOVÁ, Marie. Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen.Praha ; Litomysl : Paseka, 2005. 193 s. 80-7185-769-6.

* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.

* Genea: http://www.genea.cz/

 

Popřípadě je možné si nechat rodokmen zpracovat profesionálními genealogy.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2013 11:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu