Vyhledání pramenných edic, korespondence šlechty raného novověku

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda-li existuje, případně kde bych nalezla pramenné edice s tématem šlechtické korespondence období raného novověku.

Děkuji za Vaší odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je zadán poměrně velmi široce. Obecně jsou některé prameny korespondenčního charakteru již zpracovány v tištěných dokumentech jako v Palackého Archivu českém, v dokumentech Centra raně novověkých studií či Centra medievistických studií -viz:

* http://www.ff.jcu.cz/centrum-rane-novovekych-studii

* https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130571/Books_2010_2019_028-2014-1_14.pdf?sequence=1  ; http://cmsold.flu.cas.cz/old/ac.htm; v plném textu dostupný zde: http://147.231.53.91/src/index.php

* Medievistická studia - rozcestník Ruvověť medievistiky:  http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/rukovet.html

 

Tiskem byla vydána i řada dalších monografií zaměřených na aristokratickou korespondenci.

Skoro ve všech případech je ovšem třeba znát konkrétní rod, v jehož historii chcete bádat.

Tištěné knihy a články můžete vyhledávat v katalogu Národní knihovny ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Databázích Historického ústavu AV ČR: https://biblio.hiu.cas.cz/  a článkové databázi ANL: https://aleph.nkp.cz/cze/anl.

 

Řadu doporučených pramenů byste mohla nalézt i v některých monografiích o šlechtě a raném novověku. Např.:

* BŮŽEK, Václav a kol. Společnost českých zemí v raném novověku: struktury, identity, konflikty. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 1025 s., [24] s. barev. obr. příl. Česká historie; sv. 22. ISBN 978-80-7422-062-3.

* MAŤA, Petr. Svět české aristokracie: (1500-1700). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 1060 s. Česká historie; sv. 12. ISBN 80-7106-312-6.

(aj.)

 

Velmi důležitým (v některých případech jediným) pramenem pro Vás mohou být archivní materiály dostupné v českých archivech. Zda Vámi potřebný fond existuje, byl zpracován a je dostupný v některém konkrétním českém archivu můžete ověřit v databázi archivních fondů Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.10.2018 09:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu