Vyhláška zemského národního výboru v Praze ze dne 17. října 1946 č. 1-8-472/9-1946, o evidenci a označování psů evidenčními známkami

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda nevíte, kde získat text této vyhlášky. Resp. kde získat Úřední list republiky Československé z roku 1946, ve kterém by údajně mohla být. Našel jsem zde "http://www.digitalniknihovn[…]ADmi%20zn%C3%A1mkami", že se jedná o částku 196 z 5. listopadu 1946, číslo 1940.

Případně, pokud by jste měli vyhlášku k dispozici, nevíte, co tam je napsáno? Zda se jedná o prodloužení, upřesnění nebo naopak zrušené této vyhlášky, která vznikla v roce 1940?

Nejsem právník, zajímám se pouze o historii psích známek a tato informace by mi velice pomohla.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

text zmíněné vyhlášky je opravdu obsažen v Úředním listu republiky Československé z roku 1946 (částka 196 z 5. listopadu, str. 1923-1924). Vyhláška byla vydána "v zájmu ochrany zdraví lidí i zvířat před vzteklinou a k jejímu zdolání". V paragrafu 1 jsou shrnuty následující informace:

- držitel psa musí každého psa staršího 8 týdnů přihlásiti do seznamu psů u příslušného místního národního výboru

- každé nabytí držby psa i změny v počtu a druhů chovaných psů anebo dosáhne-li pes stanoveného stáří 8 týdnů, musí být hlášeno místnímu národnímu výboru do 48 hodin

- místní národní výbor vede seznam, kde je uvedeno jméno a číslo domu držitele psa, pohlaví, popis psa, číslo přidělené evidenční známky, den přihlášení, příp. den odhlášení psa

- evidenční známky opatří místní národní výbor a vydá je za náhradu hotových výloh držitelům pří hlášení psů

- na každé známce je uvedeno: název příslušného okresního národního výboru a obce, kde je pes zapsán v seznamu a běžné číslo seznamu psů

- každý pes starší 8 týdnů musí známku trvale nosit

- cizí nebo zatoulaní psi musí být chyceni a odevzdáni na 15 dnů do pozorování pohodnému, jinak takoví psi musejí být bezodkladně utraceni, mrtvoly zajištěny a případ ihned oznámen veterinární úřadovně příslušného okresního národního výboru

 

Paragraf 2 oznamuje potrestání přestupků proti této vyhlášce podle ustanovení části VIII zákona č. 177/1909 ř.z. Podle paragrafu 3 se Vyhláška zemského úřadu v Praze ze dne 18. listopadu 1940, č. 496-1940 odd. 30 (Ú. l. č. 271/1940, bež.č. 827) tímto ruší.

 

Pokud byste měl zájem o přesné znění textu vyhlášky, je možné pořídit kopie vyhlášky, a to několika způsoby. Národní knihovna ČR má svazky Úředního listu republiky Československé dostupné v tištěné podobě přímo ve volném výběru ve Všeobecné studovně (https://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/vseob-stud) pod signaturou BMO VI K 005-1946/Částka 194-224, Č.249-297. Pro prohlížení knih, které jsou ve studovnách volně na regálech Vám postačí jednodenní vstupenka do studoven NK ČR, kterou je možné zakoupit v Hale služeb NK ČR (https://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/hala-sluzeb). Úřední list je také možné objednat k prezenčnímu studiu do studovny ze skladiště prostřednictvím elektronického katalogu NK ČR (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000647906&local_base=NKC), tak máte jistotu, že je daný svazek ve studovně připravený na Vaše jméno a můžete si ho 1 týden ponechat v rezervaci. Objednávat dokumenty z elektronického katalogu mohou však pouze registrovaní uživatelé nebo uživatelé, kteří se v NK ČR předregistrují (https://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/stat-se-ctenarem). Vyhlášku si pak můžete samoobslužně černobíle okopírovat na kopírce ve Studovně společenských a přírodních věd (https://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/studovny/stud-spol-prir-ved), případně si donést vlastní elektronické zařízení (např. digitální fotoaparát, mobilní telefon) a za určitých podmínek si zhotovit fotografie. Možnosti kopírování konkrétního dokumentu vždy určují pracovníci ve studovně.

 

V případě, že nemáte možnost navštívit Národní knihovnu osobně, je možné pořídit papírové kopie na objednávku, kterou je třeba zaslat do Oddělení referenčních a meziknihovních služeb NK ČR na adresu reference@nkp.cz. Kromě ceny za kopie jsou v takovém případě účtovány také poplatky za balné a poštovné, konkrétní informace by Vám již sdělili pracovníci našeho oddělení.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2019 15:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu