Vydávání čtenářských průkazů

Text dotazu

Prosím je povinností místní knihovny vydávat čtenářům nové průkazy (GDPR, se sedmimístným kódem), když o ně nemají zájem? Původní průkazy s osmimístným kódem si většina čtenářů vůbec nechtěla vyzvednout, pro provoz v naší knihovně průkazy nejsou nutné (čtenáři je občas ztráceli, event. zapomínali v knihách). Všechny původní průkazy s osmimístným kódem, které si klienti nevyzvedli, byly skartovány.
A nyní by klienti měli opět dostat průkazy nové, což samozřejmě obnáší spoustu vyplýtvaného papíru na tisk průkazů + laminovací fólie.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 Váš dotaz jsme konzultovali s odborníky na knihovnickou legislativu.

 Povinnost vydávat čtenářům čtenářské průkazy stanovena není a existuje řada služeb knihovny, pro které není potřeba ani čtenáře registrovat.

 Na druhé straně knihovní zákon registraci čtenáře, respektive vedení evidence čtenářů předpokládá, viz § 4,, odst. 5.: Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

 Typickou službou knihovny, pro kterou je registrace vyžadována, je absenční půjčování, kde vzniká při výpůjčce smluvní vztah mezi knihovnou a uživatelem, viz § 2193 a násl. Obč. zák. V tom případě knihovna vede evidenci uživatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je obvykle označována jako přihláška do knihovny, práva a povinnosti jsou pak blíže vymezeny v knihovním řádu. Účelem vedení evidence je krom poskytování služeb určených registrovaným uživatelům též ochrana knihovního fondu, která je další z důležitých povinností knihovny (§ 18). Povinnost péče řádného hospodáře zavazuje také knihovnu k důslednému vymáhání náhrad případných škod a smluvních pokut.

 https://www.skipcr.cz/

https://ipk.nkp.cz/homepage-ipk

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.09.2018 16:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu