vydání textu E. E. Kische

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás pěkně, bylo by možné zjistit,
kdy poprvé byl publikován v novinách či v časopise, resp. vydán knižně text
- reportáž E. E. Kische s názvem Mörder bauten dem zu Ermordernden ein
Mausoleum? Text se týká osudů pražského židovského muzea za druhé světové
války. První vydání v němčině jsem našla ve svazku Prager Pitaval/Späte
Reportagen v roce 1969, Berlin/Weimar (nevím ale, jestli je to správně,
jestli to náhodou nevyšlo už dřív), vydání v češtině prozatím vůbec ne.

Odpověď

Dobrý den,

 

v němčině vyšla reportáž "Mörder bauen dem zu Ermordenden ein Mausoleum"

poprvé knižně v roce 1952 ve sbírce Prager Pitaval. V předmluvě k tomuto vydání  knihy Prager Pitaval Bodo Uhse uvádí,  že vydání [z roku  1952] vychází z vydání 1931, některé kapitoly z originálu byly vypuštěny, na místo toho byly do svazky zahrnuty práce, které v knižní podobě dosud nevyšly, mimo jiné i "Mörder bauten dem zu Ermordenden ein Mausoleum".

 

* KISCH, Egon Erwin. Prager Pitaval. Berlin: Aufbau-Verlag, 1952. s.

287-[300].

signatura NK ČR: H 38597

 

To, zda reportáž vyšla před svým knižním vydáním i v němčině dříve v novinách či časopisu, se nám bohužel nepodařilo zjistit. K E.E.Kischovi vyšlo v češtině několik personálních bibliografií, nejkompletnější je pravděpodobně bibliografie z roku 1976. Zde je u vždy u jednotlivých českých vydání Kischových knih uveden rozpis obsažených reportáží a povídek, součástí bibliografie je i abecední přehled povídek a reportáží v češtině.

Ani v jednom z těchto přehledů jsme nenalezli reportáž, jejíž název by odpovídal názvu "Mörder bauen dem zu Ermordenden ein Mausoleum", tj. Vrazi stavěli zavražděným mausoleum.

 

* Egon Ervín Kisch: bibliografie života a díla. Praha: Fakulta žurnalistiky UK - Ústav teorie a praxe žurnalistiky ve spolupráci s Českým svazem novinářů Praha, 1976. 183.

 

V češtině vyšla kniha Pražský pitaval v poválečném období v letech 1958, 1964, 1968 a 2008, ani jedno z těchto vydání tuto reportáž dle názvu neobsahuje. Prošli jsme i Kischovy knihy vydané v češtině po sestavení zmíněné bibliografie, tj. po roce 1976, ale opět bez úspěchu. Žádnou zmínku jsme nenalezli ani v databázích Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio). Můžete se ještě zkusit obrátit s tímto dotazem na Památník národního písemnictví, v jehož Literárním archivu je uložena Kischova pozůstalost (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznam

y.php?id=781&sk=k) nebo na zmíněný Ústav pro českou literaturu (http://www.ucl.cas.cz/cs/oddeleni/oddleni-pro-vyzkum-20-stoleti-a-literatur

y-souasne).

 

literatura:

* Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Band 14, Kest-Kull. München: K.G.Saur, 2006. s. 46.

* MELZWIG, Brigitte. Deutsche sozialistische Literatur 1918-1945:

Bibliographie der Buchveröffentlichungen. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1975. 616 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.03.2012 14:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu