Vydané knihy

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat s jakým zpožděním se do knihoven dostávají knihy,
které čerstvě vyšly v knihkupectvích.

Odpověď

Dobrý den,

časovou prodlevu mezi vydáním knihy a jejím zpřístupněním v knihovně bohužel nedokážeme jednoznačně stanovit. Svou roli v rychlosti zpřístupnění dokumentu pro čtenáře může do určité míry hrát způsob, kterým knihovny dokumenty získávají. Kromě klasického nákupu mohou knihovny získávat knihy např. výměnou s jinými knihovnami, povinným výtiskem, darem. Při těchto způsobech získávání dokumentů se např. může stát, že se dokument dostane do knihovny s větším časovým odstupem od jeho vydání. Více informací o způsobech získávání dokumentů v knihovnách najdete např. na http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=484&idr=3&idci=10 .

Dokumenty po příchodu do knihovny procházejí několika procesy, než si je čtenáři mohou vypůjčit. Do katalogu knihovny musí být např. přidán záznam o knize, který ji popisuje nejen z formálního ale také i obsahového hlediska, knize je přiděleno přírůstkové číslo, signatura a čárový kód. Bližší představu o této "cestě" si můžete udělat z následujících článků:

http://www.knihovna-pardubice.cz/content/id_publikace/soubory/kapka0508.pdf

- s. 3-4

* http://sova.rkka.cz/?clanek=464&cislo=32

Dobu, za níž je kniha přístupná i pro čtenáře, může výrazně zkrátit pokud knihovny využívají tzv. sdílenou katalogizaci nebo přebírají záznamy.

Výhodou je, že jednu a tutéž knihu nemusí kažedá knihovna do svého katalogu popisovat individuálně, ale může převzít informaci o této knize z katalogu jiné knihovny. Ve Vědecká knihovně v Olomouci např. v roce 2000 se doba zpracování nových přírůstků pohybovala mezi 50,4 až 93,4 dny, průměrná doba zpracování byla 68,4 dne. V roce 2009 klesla i díky sdílené katalogizace průměrná doba zpracování na 27,2 dne.

http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/vyrocni-zpravy-vkol/vyrocni-zprava-vkol-za-rok-2000/clanek/vz2000-jmenne-zpracovani-fondu/#kap1

* http://www.vkol.cz/data/soubory/vyrocni_zpravy/vz2009.pdf  - s. 15

Mezi další faktory, které ovlivňují dobu nutnou pro zpřístupnění knihy, může patřit i organizace práce v konkrétní knihovně a velikost knihovny, množství dokumentů nově zařazovaných do fondu, tzv. přírůstků atd. Důležité může být i pokud konkrétní knihovna patří do síté poboček, pro kterou veškeré nové přírůstky centrálně zpracovává ústřední knihovna, v některých knihovnách se brožované knihy ještě nechávají převázat do pevné vazby nebo doplnit o plastové obaly atd.

Předpokládáme, že každá knihovna si vytváří svá vnitřní pravidla a kontrolní mechanismy, které by měly zajistit, aby se dokument po získání do knihovny dostal ke čtenáři v co možná nejkratším čase. Zároveň však není možné tuto dobu obecně stanovit. Na stránkách řady českých knihoven naleznete seznamy dokumentů nově zařazených do fondu knihovny, např.:

* Moravská zemská knihovna -

http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=novinky

* Městská knihovna Jihlava - http://www.knihovna-ji.cz/87-novinky.html

* Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice - http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=prirustky

Pokud by Vás to zajímalo, můžete si zkusit porovnat, kdy byly knihy ve výše uvedených knihovnách zpřístupněny pro čtenáře s databází vydaných titulů České knihy (http://www.sckn.cz/ceskeknihy/), kterou na svých stránkách zpřístupňuje Svaz českých knihkupců, u každé knihy je v této databázi totiž uvedeno i datum, kdy byla vydána.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 15:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu