Výchova a vzdělání šlechtických potomků

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych doporučit literaturu k tématu Výchova a vzdělání šlechtických potomků od 16.st. po 20.léta 20.st.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k tématu o vzdělávání šlechty lze hledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR nawww.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC - knihy nebo články (báze ANL). Vyhledávacím prvkem v tomto případě je klíčové slovo (předmětové heslo). Prakticky většina knih o šlechtě obsahuje zmínky i o vzdělávání šlechtických dětí, protože to je oblast, kterou aristokracie neopomíjela.

Vybrali jsme několik knih, které bychom vám chtěli doporučit. Vzdělávání šlechty lze najít ale i  např. v různé biografické literatuře, protože velké množství známých učenců bylo vychovateli a domácími učiteli dětí aristokratů, než se stali spisovateli či matematiky; jako vychovatelé čtyř Nosticových synů působili  např. vynikající představitelé české vědy, jako byli Josef Schaller, František M. Pelcl a Josef Dobrovský, vychovatelem ve šlechtické rodině byl např. i  František Palacký.

Některé bibliografické záznamy jsme vám nechali v podrobném formátu, abyste věděla, jaká předmětová hesla můžete při vyhledávání použít.

    

     Nazev                Denik rudolfinskeho dvorana : Adam mladsi z Valdstejna 1602-1633 / [editori] Marie Koldinska, Petr Mata

     Vydani               Vyd. 1.

     Nakl. udaje       Praha : Argo, 1997

     Popis (rozsah)   456 s., [12] s. obr. pril. : il. (cast. barev.) , portrety ; 24 cm

     Odkazy               http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:f6619fc0-f080-11e3-a2c6-005056827e51 - Digitalizovany dokument

     ISBN                    80-7203-170-8 (vaz.) : Kc 259,00

     Dalsi puvodce        Koldinska, Marie, 1971-

     Dalsi puvodce        Mata, Petr, 1973-

     Poznamka             Zkratky

     Poznamka             Poznamky

     Poznamka             Terminologicky slovnicek

     Poznamka             Bibliografie na s. 386-389

     Poznamka             Obsahuje bibliograficke odkazy a rejstrik

     Predmet. heslo   z Valdstejna, Adam, mladsi, 1569-1638

     Forma, zanr          deniky

         

     Hlavni zahlavi       Mata, Petr, 1973-

     Nazev                     Svet ceske aristokracie : (1500-1700) / Petr Mata

     Nakl. udaje          Praha : NLN, Nakladatelstvi Lidove noviny, 2004

     Popis (rozsah)    1060 s. : il., mapy, portrety, faksim. ; 21 cm

     ISBN                       80-7106-312-6 (vaz.) : Kc 495,00 (pro cleny Literarniho klubu Kc 446,00)

     Edice                      Ceska historie ; sv. 12

     Poznamka             Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

     Predmet. heslo   slechta -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Predmet. heslo    aristokracie -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Chronolog. udaj   16.-17. stol.

     Forma, zanr           monografie

  

     Hlavni zahlavi       Mzykova, Marie, 1945-

     Nazev                     I kral byl ditetem : svet deti na slechtickych sidlech / Marie Mzykova

     Nakl. udaje          V Liberci : Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborne pracoviste v Liberci, 2012

     Popis (rozsah)     302 s. : il. (prevazne barev.), portrety ; 30 cm

     ISBN                        978-80-904852-5-9 (broz.)

     Varianta nazvu    Nazev v tirazi: I kral byl ditetem - svet deti v slechtickych sidlech

     Poznamka             Anglicke resume na chlopni predni obalky

     Poznamka             Obsahuje bibliografii

     Predmet. heslo       slechta -- Evropa -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       deti -- spolecenske postaveni -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       vychova ditete -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       detske hry -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       aristokracie -- Evropa -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       zivotni styl -- Evropa -- 16.-19. stol.

     Predmet. heslo       umelecke namety

     Chronolog. udaj      16.-19. stol.

     Forma, zanr               monografie

    

     Hlavni zahlavi       Kubes, Jiri, 1975-

     Nazev                    Narocne dospivani urozenych : kavalirske cesty ceske a rakouske slechty (1620-1750) / Jiri Kubes

     Nakl. udaje          Pelhrimov : Nova tiskarna Pelhrimov, 2013

     Popis (rozsah)     463 s. : il. (nektere barev.), mapy, portrety, faksim. ; 24 cm

     ISBN                        978-80-7415-071-5 (vaz.)

     Poznamka             Puvodne vydano jako autorova habilitace

     Poznamka             Chronologicky prehled

     Poznamka             Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

     Predmet. heslo       slechta -- Cesko -- 17.-18. stol.

     Predmet. heslo       slechta -- Rakousko -- 17.-18. stol.

     Predmet. heslo       vychova a vzdelavani -- Cesko -- 17.-18. stol.

     Predmet. heslo       vychova a vzdelavani -- Rakousko -- 17.-18. stol.

     Predmet. heslo       cestovani -- Evropa -- 17.-18. stol.

     Predmet. heslo       kavalirske cesty -- 17.-18. stol.

     Chronolog. udaj      1620-1750

     Chronolog. udaj      17.-18. stol.

     Forma, zanr              monografie

     Hlavni zahlavi       Holy, Martin, 1978-

     Nazev                      Ve sluzbach slechty : vychovatele nobility z ceskych zemi (1500-1620) / Martin Holy

     Nakl. udaje            Praha : Historicky ustav, 2011

     Popis (rozsah)       498 s. : il., portrety, faksim. ; 22 cm

     ISBN                        978-80-7286-181-1 (vaz.)

     Edice                        Prace Historickeho ustavu AV CR = Opera Instituti Historici Pragae. Rada A, Monographia ; sv. 34

     Poznamka             Anglicke a nemecke resume

     Poznamka             Obsahuje bibliografie a rejstriky

     Predmet. heslo       slechta -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Predmet. heslo       vychova a vzdelavani -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Predmet. heslo       vychovatele -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Chronolog. udaj      16.-17. stol.

     Chronolog. udaj      1500-1620

     Forma, zanr               monografie

     Forma, zanr               biografie

     Hlavni zahlavi       Holy, Martin, 1978-

     Nazev                     Zrozeni renesancniho kavalira : vychova a vzdelavani slechty z ceskych zemi na prahu novoveku (1500-1620) / Martin Holy

     Nakl. udaje          Praha : Historicky ustav, 2010

     Popis (rozsah)      588 s. : il., mapy, portrety, faksim. ; 22 cm

     ISBN                        978-80-7286-166-8 (vaz.)

     Edice                       Prace Historickeho ustavu AV CR = Opera Instituti historici Pragae. Rada A, Monographia ; sv. 28

     Poznamka             Cast. nemecky a latinsky text, anglicke resume

     Poznamka             Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstriky

     Predmet. heslo       slechta -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Predmet. heslo       vychova a vzdelavani -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Predmet. heslo       dejiny vychovy a vzdelavani -- Cesko -- 16.-17. stol.

     Chronolog. udaj      1500-1620

     Forma, zanr              monografie

    

     Cisarsky dvur a dvorska kariera Ditrichstejnu a Schwarzenberku za vlady Leopolda I. / Rostislav Smisek. -- Vyd. 1.. -- Ceske Budejovice : Jihoceska univerzita v Ceskych Budejovicich, 2009. -- 682 s., [16] s. obr. pril. : il. (nektere barev.), portrety, faksim. ; 22 cm

     Frantisek knize Thun : mistodrzici ceskeho kralovstvi / Jan Galandauer. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomysl : Paseka, 2007. -- 317 s., [16] s. barev. obr. pril. : il. (nektere barev.), portrety, faksim. ; 25 cm

     Chotkove : pribeh urednicke slechty / Ivo Cerman. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelstvi Lidove noviny, 2008. -- 757 s., [8] s. barev. obr. pril. : il., mapy, portrety, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm

    

     Rodinne strategie slechty : Mensdorffove-Pouilly v 19. stoleti / Radmila Svarickova-Slabakova. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2007. -- 435 s., [23] s. obr. pril. : il., portrety, geneal. tabulky ; 22 cm

     Radostne detstvi? : dite v Cechach devatenacteho stoleti / Milena Lenderova, Karel Rydl. -- Vyd. 1.. -- V Praze ; V Litomysli : Paseka, 2006. -- 376 s., [16] s. obr. pril. : il. (nektere barev), portrety, faksim. ; 21 cm

     Z dejin ceske kazdodennosti : zivot v 19. stoleti / Milena Lenderova, Tomas Jiranek, Marie Mackova. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. -- 430 s. ; 21 cm

       

Článek v odborném periodiku:

HOLÝ, Martin. Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století. Předložená studie se zabývá jihočeskými vychovateli šlechty z Království českého a Markrabství moravského v 16. a v prvních desetiletích 17. století. Jihočeský sborník historický, 2012.

Současná historiografie se výzkumu šlechty v devatenáctém a dvacátém století věnuje intenzivněji než dřív. Některé práce se týkají mentality aristokrata, jeho životního cyklu, vzdělání, zábavy, šlechtické rodiny (M. Lenderová, R. Slabáková, Z. Bezecný).

Je nezbytné, aby se výzkum šlechty v Čechách zapojil do širšího evropského rámce, který reprezentuje řada monografií o šlechtických společnostech jednotlivých státních útvarů a regionů...

Metodologicky přínosné jsou především práce německého historika Heinze Reifa. V knize o vestfálské šlechtě v letech 1770 až 1860 ukázal na základě rozboru hospodářského zázemí, struktury rodiny, nových forem výchovy a vzdělání, možností kariéry a spolkové aktivity cestu šlechty od stavu k uzavřené regionální elitě. Stranou pozornosti německých historiků nezůstala aristokracie v habsburské monarchii, a tedy ani v českých zemích. Nejvážnější zájem o toto téma projevil mohučský historik Ralph Melville. Od konce šedesátých let se soustředil na poznání úlohy šlechty v přelomovém období kolem roku 1848. Svá zjištění, publikovaná postupně v řadě dílčích studií, shrnul v knize nesmírně důležité i pro českou historiografii s názvem Adel und Revolution in Böhmen.

Z rakouských historiků se šlechtou jako důležitým politickým elementem a nositelkou konzervativních myšlenek zabývá Lothar Höbelt. Přínosné jsou studie o životním stylu rakouských šlechtických rodin z pera Hannese Stekla, který vydal práci o rodu Schwarzenbergů a Lichtensteinů v předbřeznové době. Na tuto monografii navázal se spoluautorkou Marijou Wakounigovou později dějinami rodu Windischgraetzů v devatenáctém a dvacátém století. Zájem o šlechtu v podunajském soustátí v devatenáctém a dvacátém století projevují i někteří autoři francouzští a američtí (H. L. Agnew, J. P. Bled, J. Blum, E. Glassheim, W. D. Godsey, S. Wank).

Metodologickou inspiraci poskytuje nepoměrně rozvinutější bádání o šlechtě v raném novověku, jehož důležitým centrem je Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Důkazem toho jsou výsledky výzkumu V. Bůžka a jeho žáků publikované v řadě sborníků Opera historica a v knižních monografiích (nejnověji Věk urozených - šlechta v českých zemích na prahu novověku). Jejich práce tvoří nejvýraznější výstupy výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí, na němž participuje i garantka tohoto projektu M. Lenderová, zabývající se především obdobím druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. Předkládaný projekt navazuje na nosný projekt nejen metodologickyale i chronologicky...

Čerpáno z: http://uhs.ff.jcu.cz/struktura-ustavu/projekty-vyucujicich/aristokracie-v-cechach-1848-1914

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.11.2014 18:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu