vstup policie na VŠ

Text dotazu

Dobrý den, prý bylo kdysi (a možná to platí i
dnes), že policie nesmí vstupovat na vysoké školy. Je to pravda? proč poliie
kdysi nebo i ndes na VŠ nemůže vstoupit? kde je původ tohoto zákazu?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo najít, od které doby a proč vůbec vznikl zákaz vstupu policie (i vojáků) do určitých budov (vedle vysokých škol to prý bývala i Státní a Univerzitní knihovna). Má to patrně souvislost s tím, že provozovatel nemá zájem, aby do budovy vstupovaly osoby viditelně vybavené předměty, které mohou být nebezpečné pro ostatní nebo mohou u studentů nebo zaměstnanců vzbudit obavu o zdraví, život a majetek. Je to specifické prostředí, kde otevřená přítomnost zbraně či jiného donucovacího prostředku může vyvolat negativní reakce. Skryté nošení legální zbraně (nebo-li jsou-li lidé bez uniformy a tudíž zbraň není vidět a ani se nepředpokládá), nežádoucí reakci nevyvolává. Toto je ale jen naše domněnka, kterou zatím nemůžeme doložit.

Domníváme se, že zákaz vstupu policistům a vojákům do areálu vysokých škol hlavně asi ale souvisí s jakýmsi ctěním svobodné akademické půdy. Prošli jsme různé školní řády i knihovní řády Státní a univerzitní knihovny ČSR, různé zákony o vysokých školách i zákon o zbraních, o policii, vojenské zákony, ale nikde jsme zmínku o tom, že příslušníci branných sil nesmí na "akademickou půdu", nenašli. Tato skutečnost není nejspíš uzákoněna, jedná se asi pouze o směrnice např. vysokých škol.

Viz http://www.vse.cz/predpisy/239

"...Nošení zbraní do areálu VŠE je zakázáno; výjimkou jsou příslušníci ozbrojených sil, zajišťujících bezpečnost a ochranu občanů, kteří byli za tímto účelem do areálu VŠE přivoláni..."

Podle zákona 119/2002 Sb., § 2, odst. 2, bod 1: zbraň nebo střelivo mít uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.

Stanovisko Ministerstva vnitra, odbor bezpečnostní politiky:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů zákaz vstupu se zbraní do budovy vysoké školy výslovně nestanoví. Ovšem zákon č.

119/2002 Sb., o zbraních ve znění pozdějších předpisů již v pojmu držení zbraně uvedeném v § 2, odst. 2, bod 1 hovoří o souhlasu vlastníka nebo nájemce prostor nebo nemovitosti. Zákaz vstupu se zbraní do budovy vysoké školy by tedy měl vyplývat z vnitřních předpisů a směrnic, kde by měl být uveden.

Není tam ale nijak specifikováno, kdo může na půdu školy se zbraní přijít, nebo-li není tam výhradně zmiňována policie nebo příslušník vojenských ozbrojených sil.

Akademická půda

Zákon 172/1990 Sb. (Zákon o vysokých školách; zrušen zákonem č. 111/1998 Sb.):

Akademická práva a svobody

§ 2

(3) Zaručuje se nedotknutelnost akademické půdy vysokých škol s výjimkou případů ohrožení života, zdraví a majetku. Vstup orgánů činných v trestním řízení na akademickou půdu povoluje rektor nebo jím pověřený prorektor anebo děkan v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu.

Doporučujeme obrátit se i na právní poradnu (najdete např. viz odkaz níže).

Pokud má Váš dotaz právní podklad, mohli by Vám problematiku vysvětlit

http://www.ptejteseknihovny.cz/odkazy/zakony-pravni-poradny.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.10.2011 14:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu