Vrchlabí, název města

Text dotazu

Jaký je historický původ názvu města Vrchlabí a jeho vývoj do současnoti?

Odpověď

Nejstarší zmínka o původní vsi, založené v první polovině 14. století, pochází z roku 1348 (villa s. Marie in Albea seu Vorchlab = ves svaté Marie na Labi aneb Vrchlabí). Základem místního jména Vrchlabí je spojení "vrch Labe" (tj. poloha, na horním toku Labe), které záhy srostlo v přívlastkovou složeninu Vrchlabie (1384) - ie se přeměnilo na í úžením. V lidovém úzu přešlo jméno od rodu středního k ženskému (ta Vrchláb, nářečně Verchláb.
Němci nazývali město od začátku 16. století až do roku 1945 překladovým jménem Hohenelbe.
Tyto informace uvádí LUTTERER, Ivan, MAJTÁN, Milan, ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména Československa: slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982. 376 stran.

Mnoho informací o názvu obce Vrchlabí můžete nalézt také v publikaci:
PROFOUS, Antonín. SVOBODA. Jan. Místní jména v Čechách jejich vznik původ a změny. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1957.
V této knize nalezneme různé formy názvu obce Vrchlabí v historii i s citacemi pramenů.
Např.: Wrchlab (1359); Wrchlabie (1384), Wrychlab (1369),w Wrchlabij (1525), Wrchlabj (1654), něm. Hohenelbe, lat. Albipolis.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 16:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu