Vrch Kotel u Rokycan (575 m.n.m.)

Text dotazu

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat na původ názvu vrchu Kotel nacházející se v blízkosti Rokycan?

Odpověď

Dobrý den,

Od nejstarších dob při pojmenování terénního útvaru si lidé všímali různých skutečností. K nejnápadnějším znakům patřila jeho poloha, jak podle světových stran, tak i relativní, dále velikost, barva, tvar byl vyjádřený přímo nebo mnohdy až metaforicky (Kotel). Především osamělé hory nápadně vystupující z okolního terénu byly od nejstarších dob výraznými orientačními  body v krajině pro karavany na starých obchodních cestách.

Etymologicky je slovo kotel praslovanský výraz :  staroslověnsky = kotblb, slovensky = kotol, přejatý z gótštiny =  katil(u)s.

Nauka o vlastních jménech hor se nazývá oronymie a má specifický ráz : zahrnuje jména horstev, velehor a také vrchů, které byly významnými orientačními body. Tyto názvy jsou většinou prastaré, ale převahu jmen orografických objektů (oronym) tvoří názvy novější, někdy docela nové.

Geologicky kotel = kar (z němčiny), kotlovité údolí nebo pánev vytvořený ledovci.

Rozhledna Kotel u Rokycan leží na stejnojmenném kopci Kotel (575 m n. m.), podle kterého dostala své jméno. Na Kotli byla dřevěná rozhledna již od roku 1895, ale bohužel vydržela jen 14 let. Roku 1909 musela být pro svůj špatný technický stav stržena.

Současná rozhledna má ocelovou konstrukci s celkovou výškou 28 metrů, přičemž vyhlídková plošina je ve výšce 25 metrů (při pohledu do krajiny, tak bude ve výšce 600 m n. m). Hlavní konstrukci tvoří čtyři stožáry zajímavého tvaru, uprostřed je umístěno točité schodiště.

Vrch je součástí členité Klabavské pahorkatiny ( Švihovká vrchovina) a jedná se o geomorfologický celek tvořící jižní část Plzeňské pahorkatiny složené převážně z ordovických zvrásněných břidlic s křemenci.

 

Použité zdroje

http://www.outdoortipy.cz/[…]/

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vihovsk%C3%A1_vrchovina

zdroj : Kolektiv autorů.Pomístní jména v Čechách. Kapitola Oronmie Čech. (Oronymie = nauka o vlastních jménech hor (Praha : Academia 1995)

Etymologický slovník jazyka českého. Praha :Lidové noviny, 1997)

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.09.2018 23:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu