Vražda Dollfuße

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dobrý den, na Wikipedii jsem nalezl na stránce o rakouském kancléři Engelbertu Dollfußovi dialog z posledních chvíl jeho života, přikládám ho na konec tohoto dotazu. Chtěl bych se zeptat, zda-li je tento pravý (tedy opravdu z výpovědi Otty Planetty) a v jaké publikaci byl například uveden, abych jej mohl pro práci citovat. Díky a přeji hezký den.


Dollfuß: "Jsi to ty Feyi? Jsi v pořádku?"
Fey: "Ano, jsem. I ostatní."
Dollfuß: "Umírám. Postaráš se o moji ženu a děti?"
Fey: "Samozřejmě."
Dollfuß: "Slibuješ?"
Fey: "Přísahám."
Dollfuß: "Nějakou dobu se o ně postará náš dobrý přítel Mussolini. Tomu můžeme věřit."
Planetta: "Dolfußi, dovolil jsem panu ministrovi, aby sem přišel a mohli jste si promluvit o vážných věcech! Nejdůležitější je, abyste nařídil armádě, aby proti vám nezakročila."
Dollfuß: "Pošlete pro kněze."
Planetta: "Kněz přijde, ale jen za určitých podmínek. Vydejte rozkaz, že Rintelen bude stát v čele vlády a že armáda proti nám nezakročí."
Dollfuß: Ale já chci jen mír. Kvůli mne nesmí být prolita ždná krev. Novou vládu sestaví Kurt Schuschnigg...
Planetta: Ale my trváme na tom, aby to byl Rintelen!!
Dollfuß: Tím pravým mužem pro Rakousko je ale Schuschning...
Dollfuß poté ztratil vědomí a zemřel.

Odpověď

Dobrý den,

v češtině se smrti Engelberta Dollfuße velmi podrobně věnuje kniha "První zemřel kancléř", popsán je zde rozhovor mezi Dollfußem a Feyem i proces, který bezprostředně následoval včetně výpovědí obžalovaných a svědků. Otta Planetta ve své výpovědi nastínil obsah rozhovoru, neuvedl však konkrétní formulace v podobě dialogu. Stejně tak o svém rozhovoru s Dollfußem vypovídal i korunní svědek ministr Emil Fey. Tato publikace je dostupná v řadě knihoven, pro vyhledání konkrétní knihovny můžete použít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz), Souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz) a Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz > Profi hledani > kategorie Knihovny v ČR (hledání)).
* BAUMAN, Vladimír; HLADKÝ, Miroslav. První zemřel kancléř. Praha : Vydavatelství časopisů MNO, 1968. 188 s. V knize jsou uvedeny použité prameny.

Rozhovor mezi Dollfußem a Feyem, případně popis smrti E.Dollfuße v souvislosti s dalšími událostmi červencového puče naleznete i v dalších publikacích z fondu NK ČR:
* MAUTNER MARKHOFF, Georg J.E. Major Emil Fey : Heimwehrführer zwischen Bürgerkrieg, Dollfuß-Mord und Anschluß. Graz : Stocker, c2004. s. 110-111. ISBN 3-7020-1043-2 ; 978-3-7020-1043-0. Popis rozhovoru, podle poznámek pochází text rozhovoru tak, jak ho později Fey reprodukoval, z disertace F.Oswalda: OSWALD, Franz. Die Stellung von Major a. D. Emil Fey in der Politik der Ersten Republik und des Ständestaates. Universität Wien, 1964. s. 148 a následující strany. Disertace je dostupná ve fondu Oesterreichische Nationalbibliothek (http://www.onb.ac.at, odkaz na katalogy ONB - http://www.onb.ac.at/kataloge/index.htm, katalogy jsou rozděleny do několika časových vrstev).
* MASS, Walter B. Assassination in Vienna. New York : Ch. Scribner, 1972. s. 85-106. Popis rozhovoru.
* GUNTER, John. Evropa - jaká je. Praha : Fr.Borový, 1936. s. 347-350. Stručný popis rozhovoru.
* GEDYE, G.E.R. Als die Bastionen fielen : die Errichtung der Dollfus-Diktatur und Hitlers Einmarsch in Wien und den Sudeten : eine Reportage über die Jahre 1927 bis 1938. Wien : Junius, 1981. 443 s. Publikace obsahuje řadu odkazů na literaturu.
* JEŘÁBEK, Martin. Drama kancléře Engelberta Dollfusse před sedmdesáti roky (útok nacistů proti Rakousku v roce 1934). Střední Evropa. 2004, roč. 20, č. 121, s. 121-126. Odkazy na literaturu.
* MIKULKA, Radek. Kdo byl vrahem kancléře Dollfusse. Dějiny a současnost. 1992, roč. 14, č. 3, s. 60.


Další literaturu k tomuto tématu si můžete vyhledat v již zmíněném katalogu rakouské Národní knihovny (http://www.onb.ac.at/kataloge/index.htm) a ve specializované bibliografii Österreichische Historische Bibliographie (http://wwwg.uni-klu.ac.at/oehb/oehbquery/). Do vyhledávání stačí většinou zadat jméno kancléře, tj. Dollfuß, podrobně se tímto tématem v několika publikacích a článcích zabýval např. Gerhard Jagschitz.

Pro ověření, zda se vybraný zahraniční dokument nachází na území ČR, můžete použít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz - obsahuje záznamy zahraničních knih a periodik v českách knihovnách), Centrální evidenci zahraniční literatury (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_soubkat_knihy.htm - katalog je dostupný v NK ČR, uzavřen je k roku 2000), Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz - paralelní vyhledávání v katalozích více českých knihoven), Souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz), souborné katalogy vysokých škol. Publikace, které nejsou ve fondu vaší knihovny, je možné prostřednictvím meziknihovních služeb zapůjčit nebo zhotovit kopie z jiné knihovny v ČR případně ze zahraničí http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2010 09:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu