vojenské výrazy

Text dotazu

V německy psané kronice města Úštěk jsem narazil na několik vojenských výrazů: z roku 1757 platit "Drufano", na předměstí stáli "Pignuts", dováželi "Chlen a potřebnou fourage", "obesrvační jednotka" o 1.800 mužů, platit "ordinárium", z roku 1758: dorazilo 6 rot do Contonierguartier". Doposud jsem se s uvedenými výrazy nesetkal. Rád bych znal bližší význam těchto slov. Za kladné vyřízení předem děkuji.

Odpověď

Vážený pane ...,

dorazit do Cantonierquartier - znamená, že oněch 6 rot dorazilo na místo, které jim bylo určeno ke cantonování. V dané obci byly tyto jednotky rozloženy po domech a tvořily dočasnou posádku místa/města.

Platit ordinárium - z kořene slova lze vyvozovat, že šlo o jakýsi pravidelný poplatek. Další varianta by mohla ukazovat na starší výraz Ordinarius, což bylo označení lékaře. Další varianty by se mohly vztahovat k církevním poplatkům za svěcení. Každopádně v tomto případě bychom doporučili obrátit se spíš na  Ústav pro jazyk český. Nejsme si vědomi toho, že by šlo o čistě vojenský termín.

observační jednotka - pozorovací jednotka. Jednotka, nikoli přímo průzkumná, určená k pozorování pohybů nepřítele a případné obrany svěřeného území. Například v případě, kdy hrozilo vypuknutí války, byla část vojska určená k případnému zachycení prvního úderu u hranic označována jako pozorovací sbor/armáda ke sledování pohybů nepřítele. Obdobně mohlo jít i o menší útvary. 

Chlen a potřebnou fourage - Dovolil bych si předpokládat, že šlo o chléb a fourage. Tímto termínem bývají označovány buď obecně životní potřeby vojska (proviant), nebo konkrétněji fourage pro koně - oves, sláma, seno.

Termín Pignuts ve vojenství neznáme, mohlo by se jednat o označení stromu ořešáku, ale je maximálně podivné, proč by se tento anglický termín vyskytoval v německojazyčném zdroji. I v tomto případě bychom doporučili obrátit se spíš na Ústav pro jazyk český.

Termín Drufano se nám nepodařilo dohledat v jakémkoliv významu. Nemůže se jednat o zkomoleninu? Případně prosím pošlete sken (na knihovna@vhu.cz) originálního textu, zkusíme se na to podívat v širším kontextu.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

11.05.2018 11:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu