vojenské výrazy

Text dotazu

Prosím o objasnění významu slov z vojenské "češtiny" třicetileté války:
mustruňk - zmustrovat, šacuňk, durchcuk, sukurs, šlachtorduňk, vzdát se na akord. /Kde bych takové výrazy mohla hledat - existuje nějaký slovník takto zaměřený?/
A ještě: jaká je výslovnost latinských slov cui, cuius? {kvijus]?
Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

některé termíny, které vás zajímají,  se dají odvodit z německých výrazů, protože se jedná  z velké části o slova pocházející z německého základu.

Mustruňk - zmustrovat, z německého Musterung - odvod branců, příp.  z německého mustern - kontrolovat vojska, hodnotit situaci (das Muster, vzor, vzorek)

Šacuňk - schanzen - hraditi, vojenský výraz šancovati, stavět hradby, opevnění

Durchcuk - der Durchzug - průtah, průchod vojska

Sukurs - das Suskurs - posila, Suchkurs - vyhledávací kurz, der Zuzug - vojenská posila

Šlachtorduňk - die Schlachtordunung - šikování, Schlacht - bitva

Čerpali jsme z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/23164391  

Čenský, Ferdinand. Vojenský slovník německo-český. V Praze: I.L. Kober, 1871. xvi, 167 s.

 

     Hlavni zahlavi      Censky, Ferdinand, 1829-1887

     Nazev               Vojensky slovnik nemecko-cesky / sestavil Ferdinand Censky = Militarisches     deutsch-bohmisches Worterbuch / zusammengestellt von Ferdinand Censky

     Nakl. udaje         V Praze : I.L. Kober, 1871

     Popis (rozsah)      xvi, 167 s. ; 16 cm

     Odkazy              http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21778865  - Digitalizovany dokument

      Poznamka            Soubezny nemecky text tisteny svabachem

     Predmet. heslo      vojenstvi

     Predmet. heslo      cestina

     Predmet. heslo      nemcina

     Predmet. heslo      oborova terminologie

     Forma, zanr         dvojjazycne prekladove slovniky

   

Ve fondu NK ČR jsou ještě např. tyto slovníky, zaměřené na vojenství, necháváme podrobný formát s klíčovými slovy:

     Nazev                Nemecko-cesky a cesko-nemecky vojensky slovnik = Militarworterbuch Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch / Jaroslav Busina ... [et al.]

     Vydani               1. vyd.

     Nakl. udaje          Plzen : Fraus, 2000

     Popis (rozsah)       275 s. ; 19 cm

      ISBN                 80-7238-093-1 (broz.)

     Edice                Special. Knihovna tematickych slovniku : odborne prekladove slovniky

     Varianta nazvu       Nemecko-cesky, cesko-nemecky slovnik vojensky

     Dalsi puvodce        Busina, Jaroslav

     Predmet. heslo       vojenstvi

     Predmet. heslo       cestina

     Predmet. heslo       nemcina

     Predmet. heslo       oborova terminologie

     Forma, zanr          dvojjazycne prekladove slovniky

     Forma, zanr          terminologicke slovniky

     

     Nazev                Vojensky terminologicky slovnik / Zprac. kol.

     Vydani               1. vyd.

     Nakl. udaje          Praha : Nase vojsko, 1966

     Popis (rozsah)       391, [1] s. ; 8

     Odkazy               http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:be77eee0-5beb-11e3-ac69-005056827e51  - Digitalizovany dokument

     Cislo nar.bibl.      cnb000522533

     Edice                Vojenska teorie a praxe. R. B, Vojenske ucebnice a pomucky ; Sv. 4

     Poznamka             Jen pro potrebu ozbrojenych slozek a brannych organ.

     Poznamka             Obalka: Jiri Kreuziger

          

     Hlavni zahlavi       Dumek, Josef

     Nazev                Neues militarisches deutsch-bohmisches Worterbuch / zusammengestellt von    Josef Dumek = Novy vojensky slovnik nemecko-cesky / sestavil Josef Dumek

     Nakl. udaje          Wien : L.W. Siedel & Sohn, 1898

     Popis (rozsah)       147 s. ; 16 cm

     ISBN                 (Broz.)

     Poznamka             Cast. cesky text, nemecky text tisten svabachem

     Predmet. heslo       vojenstvi

     Predmet. heslo       cestina

     Predmet. heslo       nemcina

     Predmet. heslo       oborova terminologie

     Forma, zanr          dvojjazycne prekladove slovniky

    

Vzdát se  na akord je vlastně vzdát se bez potíží, tak jak to je;  vysvětlují to i  autoři knihy o Valdštejnovi:

S.117: "Obléhání, které řídil sám Valdštejn, trvalo od 17. Do 29. Září. Rozhodl se pomstít se udatné posádce a tím zastrašit posádky dalších míst, aby nekladly odpor. V té době byl zcela běžný válečný zvyk, že posádka, která se při obléhání statečně bránila, byla bez milosti pobita, kdežto posádce, která se vzdala na akord, byl povolen svobodný odchod, popř. i s poctami."

Zdroj: POLIŠENSKÝ, Josef, KOLLMANN, Josef. Valdštejn: ani císař, ani král. Praha: Academia, 2001.

 

Co se týká výslovnosti latinských slov, doporučujeme oslovit odborníky např. na FF UK, obor latina http://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/ustav-reckych-a-latinskych-studii/   

nebo http://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/katedra-pomocnych-ved-historickych-a-archivniho-studia/  nebo některá podobná pracoviště. Za správnost výslovnosti bychom se nemohli zaručit. Mohl by vám pomoci tento odkaz:

http://cs.forvo.com/languages-pronunciations/la/alphabetically/page-70/

Se správnou  výslovností bývá někdy problém, viz úryvek z příspěvku v periodiku Naše řeč:

"Vážnějším problémem je výslovnost latinských citátů. Jsme si vědomi toho, že některá rčení, sousloví apod. nevyslovují ani mluvčí, kteří ještě latinu ovládají, podle výslovnosti původní (v češtině např. consensus omnium, consilium abeundi, corpus delicti aj.). Přesto se však zdá, že je poměrně mnoho případů, nad jejichž doporučovanou výslovností by bylo dobré se zamyslit. Uvedeme některé z písmene C, pro úsporu místa bez doporučované výslovnosti [my říkáme bohužel]: caetera desiderantur, carissime, castis omnia casta, casus belli, casus foederis, causa bibendi, causa finita, cave canem, ceteris paribus, cogito, ergo sum, collegium musicum, corpus iuris civilis, cui bono, cuius regio, eius religio. Výslovnost chybí u corr. corr. impr.!, CSc., circumdederunt me. Jiná výslovnost (dictu) je uváděna u horribile dictu, jiná u mirabile dictu. — Dále jen připomínáme, že angl.constable se vyslovuje [k-nstebl], substituovaná výslovnost by proto byla [kanstebl], ne [konstejbl]."

Zdroj: KLIMEŠ, Lumír. Nový slovenský slovník cizích slov, Naše řeč,Vol.64 (1981)

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6245

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.10.2014 09:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu