Vojenské matriky

Text dotazu

Z jakého důvodu se zřizovaly vojenské matriky a jaké údaje se do nich zapisovaly?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

provází-li člověka již po několik století nějaký úřední akt doslova celý život, pak je to zápis do matriky. Bez dokladů vydávaných na základě zápisů do matrik nelze uskutečnit celou řadu právních úkonů, bez rodného respektive křestního listu vlastně neexistujeme.

Jakési předchůdkyně matrik byly pravděpodobně vedeny už v raném křesťanském období, ale až roku 1563 nařídil církevní koncil (nazvaný podle místa svého konání tridentský), vést knihy sňatků a křtů, později k nim přistupují i zápisy pohřbů. Většinou vše v jedné matrice rozdělené do tří částí ( latinsky tres partes), odtud jejich označení matriky tripartitní.

 Až po patentu císaře Josefa II. z roku 1784 se začaly důsledně vést tři oddělené knihy.

Zápisy do matrik v  nejstarší době byly zcela v rukou církve a od roku 1624 na našem území až na malé výjimky pouze katolické. Byly zřízeny a vedeny také jen pro soukromé církevní účely. Z hlediska dnešního chápání byly vlastně jakýmsi "výkazem práce" duchovních, většinou farářů, proto do nich nebyla zapisována data narození a úmrtí, ale křtu a pohřbu.

Do knihy zemřelých bývaly zapisovány i popravy, někdy velmi detailně.

Důvod byl zřejmě prostý - knihy byly velmi drahé, v Evropě zuřila válka zvaná později třicetiletá, financí nazbyt neměl nikdo a v neposlední řadě - bez církevního požehnání si tehdejší člověk takové úkony jako byly křest, sňatek nebo pohřeb nedokázal představit. Byly vlastně neplatné.

Zvláštní kapitolu tvoří vojenské matriky, jejichž počátek spadá do roku 1768, kdy vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik.  Vojenští duchovní, známí feldkuráti, je vedli  podle jednotlivých pluků.

Civilní matriky jsou seřazeny podle politických úřadů, kdežto matriky vojenské jsou uspořádány podle druhů zbraní a vojenských útvarů (pluků, úřadů) bývalé česko- slovenské branné moci.

Pro zajímavost : soupis zachovaných matrik na území Protektorátu Čechy a Morava uvádí následující čísla :

konfesionelních civilních matrik jest u nás zachováno asi 54.000 svazků, státních 1300 a vojenských1680 Zdroj : Český časopis historický, 1940, s. 301

Matriky vojenské mají tytéž rubriky jako civilní, pouze je zvláštní rubrika věnované vojenskému sboru (pluku, apod.), tedy např. křestní matrika má tyto rubriky :

1.pluk nebo sbor

2.čas a místo narození a křtu, okres, země 3.jméno pokřtěného 4.náboženství 5.mužské nebo ženské 6.manželské nebo nemanželské 7.otec,jméno,vojenská šarže, rodiště,okres, země, náboženství 8.matka,jméno její a otce jejího i stav, rodiště, okres, země, náboženství 9.kmotři, jméno a stav vlastnoručně neb znamením, bydliště 10.jméno a úřad křtícího kněze 11.číslo a folio cizího protokolu 12.poznamenání Zdroj :  Úřední sloh církevní, s. 219

Vojenské matriky jsou uloženy  ve Vojenském historickém ústavu, http://www.vhu.cz , resp. Vojenském historickém archivu, který jako specializovaný archiv pečuje o archiválie vojenského charakteru (militária) v rozmezí let 1723 - 1989, http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistorickyArchiv.aspx.

Pro další  informace o vojenských matrikách se můžete obrátit na knihovnu VHÚ, http://www.vhu.cz/cs/stranka/knihovna---rsf/.

Zdroj :

http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/vojenstvi/

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2000/0042/42tema.html

Český časopis historický, 1940, s. 301

Borový, Klement. Úřední sloh církevní: příručná kniha praktického úřadování pro katolické duchovenstvo. 3., rozmn. vyd. V Praze: B. Stýblo, [1893 nebo 1894].

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.09.2012 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu