Vojenské časopisy z let 1919-1925

Text dotazu

Prosím o zjištění:
1/ Názvů vojenských časopisů celostátního významu, zřejmě Praze vycházejícich v letech 1919-1925
2/Ve které knihovně by byly k vypujčení, resp. k nahlédnutí

Odpověď

Dobrý den,

v Bibliografickém katalogu Časopisectva republiky Československé za rok 1920 uvádí tyto časopisy v kategorii vojenství:
Bratrství ( 1918 - 1927; sig.54A2607 ), Československý legionář ( 1919 - 1935; sig.54B1236 ), Družina československých legionářů ( 1920 - 1934; sig.
54B1365 ), Hlas národní obrany ( 1920 - 1936; sig. 54D3544 ), Invalida ( 1923 - 1933; sig.54A1229 ), Der Invalide, Der Kamerad ( 1900 - 1938; sig.52B130 ),Der Kriegverletzte ( 1919 - 1935; 52A229 ), Listy z domova ( 1920, 54B1367 ), Národní obrana ( 1919 - 1920; 54C1610 ), Osobní věstník Čs.ministerstva národní obrany, T.N.O., Válečný slepec ( 1920-1932;
54B1487 ), Úřední věstník (vydáváno pro Rusko ), Věstník bývalých poddůstojníků z povolání, Věstník Čs.ministerstva národní obrany, Vojenské rozhledy ( 1920 - 1939; 54D3432 ), Vojna a mír.

Bibliografický katalog Československé republiky, část II. Časopisy a jiné periodické publikace z roku 1929 uvádí dále tyto periodika:
Český dobrovolec, Družina ( viz výše ),Gardista ( 1927 - 1932; sig. 54C2786 ), Hlas ( viz. výše ), Kamarád, Der Kamerad ( viz. výše ), Kameradschafts - Blatt ( 1927 - 1930; sig. 52D319 ), Der Kriegsgefangene ( 1924 - 1935; sig.52D222 ), Legie ( 1926 - 1935; 54B1720 ), Československý legionář ( viz.výše ), Přátelský list, Důstojnické listy ( 1921 - 1935; 54B1490, 54B1647 ), Ročenka školy pro důstojníky ( 1926 - 1932; 54G7697 ), Osvětové rozhledy (1922 - 1930; 54D3544 ), Sborník rotmistrů ( 1924 - 1929; 54E5080 ),Schematismus ( 1922 -1934; 54E4396 ), Der Heimat Sohne ( 1924 -, 52F130 ),Legionářská stráž ( 1927 - 1935; 54C2702 ), Věstník čsl.legionářů - katolíků, Osobní věstník ministerstva národní obrany, Věčný věstník ministerstva národní obrany, Naše vojsko ( 1927 - 1935; 54A991 ),Vojenská výchova ( 1925 - 1935; 54D4174 ), Výroční zpráva čsl.věd,ústavu vojenského, Zpravodaj bývalých čsl.italské domobrany ( 1930, 1931; 54E224 )Vojensko-technické zprávy ( 1923 - 195; 54D3902 ).

U periodik, jimiž disponuje fond Národní knihovny, jsou v závorce uvedeny roky, které máme ve fondech a signatura daného periodika.
Pro zjištění, v které knihovně se daná periodika dále vyskytují, můžete použít katalog PER Moravské zemské knihovny v Brně:
http://aleph.mzk.cz/F?func=BOR-LOGIN&func_option=login-bor&file_name=login-s
ession&local_base=sbp01_per
nebo katalog České republiky pro seriály SKCP:
http://sigma.nkp.cz/F/

Zdroj:
Bibliografický katalog časopisectva republiky Československé za rok 1920 = liste bibliographique des journaux paraissant dans la république Tchécoslovaque pour l année 1920. Praha : Československý ústav bibliografický, 1921

Bibliografický katalog Československé republiky. Část II, Časopisy a jiné periodické publikace z roku 1929. Sestavila a seznamy opatřila Národní knihovna, konservační oddělení Veřejné a universitní knihovny v Praze ; Redaktoři: Dr. K. Randé a Dr. V. Foch. V Praze : Ministerstvo školství a národní osvěty, 1930

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2007 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu