vojata

Text dotazu

Řekněte mi co je to vojata.

Odpověď

Dobrý den, jednoznačné vysvětlení pojmu vojata jsme nenalezli. V souvislosti se zmínkami na http://bilyujezd.cz/bu/kronika/ch36.html (Hospodář nabádá synka:
"Nejpru vojata zastrč!" (nejprve zastrč oj - u vozu)) a http://www.nakri.cz/kronika.htm (... 4 vojata 1 zl...) se domníváme, že slovo vojata by mohlo být v některém nářečí množné číslo pro slovo "oj".

Podle knihy Nářečí českomoravské se slovo voje ([voj]ete = oj) skloňuje podle vzoru kuře, uveden je i příklad "Polámal jsem dvě vojata":
HOŠEK, Ignác. Nářečí českomoravské. Díl druhý, Podřečí polnické. Část I, Mluvnický nástin podřečí polnického. V Praze : Česká akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovenost a umění, 1905. s. 59.
... Některá slova se skloňují podle vzoru kuře a to a) slova: brně (dítě z brněnského nalezince), plužně, štvrtně (čtvrt hektolitru), voje a vole, např. ... Rosporka je brdíčko k vojeti St. Na vojeti je formánek a vzadu vážisko P.  Polámal jsem dvě vojata Š. ...

Slovo vojata jsme nalezli i např.  v inzerátu z roku 1883 (Národní listy, č.
284 (29.11.1883), s. 4):
"Vojata všech rozměrů, tyčky chmelové, olšov. řeziva lze dostati velké množství na pilách J.Hloušek a syn ..."

Další varinty slova oj uvádí i Příruční slovník jazyka českého:
Příruční slovník jazyka českého. Díl VI, T-Vůzek. V Praze : Státní pedagogické akladatelství, 1951-1953. s. 1107.
vojátko, -a n. dialektická (nářeční) zdrobnělina k voj; vojka.
příklady užití: Stařena se připřahuje k vojátku. Plesnivý pes cloumá vojátkem.  (zdroj Josef Jahoda) n. - neutrum

Historickému a  krajovému označení zemědělského náčiní se věnuje Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750-1914). Z tohoto slovníku jsme vybrali některá označení, která se blíží Vám uvedenému "vojata". Pojmy se vztahují k jednotlivým součástkám zemědělského nářadí, převážně však k oji.
VONDRUŠKA, Vlastimil. Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů
(1750-1914). Díl 1. Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1989. s. 109-110,
134.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů
(1750-1914). Díl 2. Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1989. s. 399, 431.

Kolečka plužní >> součástí je i drábec, bce, m. = pár ramen, rozbíhajících
se od přední ojky směrem dozadu, kde byla spojela příčnou podjížďkou (ramena
zhruba ve tvaru Y). Svým tvarem se drábec dělil na dvě části, odlišované někdy  i pojmenováním; přední rovná část ojka (či ojko), od ojky na dvě strany se dělící a rozšiřující ramena ..., drábec byl nazýván v jednotlivých oblastech následujím způsobem: ... ojátko - trad., vedl., stř. Morava; oje (či voje) - trad., vedl., rozpt. Čechy i Morava, ojka (či ojko) byla nazývána v jednotlivých oblastech následujím způsobem: ... ojátko - trad., vedl., stř. Morava; oje (či voje) - trad., vedl., rozpt. Čechy i Morava

Válec >> kombinované válce >> součástí je i oj, e, ž. = dřevěná tyč upevněná na rámu, k níž se zapřahal potah, oj byla nazývána v jednotlivých oblastech následujím způsobem: oj (či voj) - trad., obv., Čechy a z. Morava, oje (či voje) - trad., obv., stř. a v. Morava, ojo - trad., obv., s. Morava, vojátka - trad., vedl., sv. Čechy, vůje - trad., vedl., jv. Čechy, okolí Benešova ...

Táhlo = krátký dřevěný trámek s hákem na jedné straně, který se upevňoval k
jařmu nebo jhu na volském zápřahu, přenášející sílu potahu  na tažené břemeno. táhlo bylo nazýváno v jednotlivých oblastech následujím způsobem: ...
vojička - trad., vedl., j. Čechy, vojka - trad., vedl, jz. Čechy

Vůz >> součástí je i oj, e, ž. (někdy i m.) = silnější tyč kruhového průřezu upevněná k ramenům v předku vozu, ke které se držáky  připřahal potah; sloužila k řízení směru jízdy, oj byla nazývána v jednotlivých oblastech následujím způsobem: oj (či voj) -
trad., obv., stř., z. a s. Čechy; nov. vedl., i v. a j. Čechy, spor. i Morava,  oje (či voje) - trad., obv., jz., v. a j. Čechy, Morava, ojka (či vojka) - archi., u Jg., ojnice - arch., u Jg.,  ojo - trad., vedl., s., v. a jv. Morava, vojičko - arch., u Jg., vůj - trad., vedl., okolí Blanska, vůje - trad., vedl., okolí Domažlic ...

zkratky - časové určení:
trad. - (tradiční),  pojem, který se užíval během celého sledovaného období 
arch. - (archaický), pojem, který se užíval nejvýše do poloviny 19. st...
nov. - (novotvar), pojem, který se objevuje až na konci 19. nebo v průběhu 20. stol. ...
u Jg. - pojem doložený jedině v Jungmannově slovníku zkratky - charakteristika rozšíření:
obv. - (obecně rozšířený), pojem, který se pro určitý předmět vyskytoval
jako běžný a všem známý název
vedl. - (vedlejší označení), pojem, který se vyskytoval spolu s dalšími
vedlejšími názvy ..
spor. - (sporadicky užívaný), pojem, který se vyskytoval jen zřídka ...
rozpt. - (rozptýleně užívaný), pojem, který se vyskytoval na rozsáhlém
území, ale v různých částech s různou intezitou výskytu zkratky - oblasti výskytu:
j. - jižní, z. - západní, v. - východní, s. -  severní, stř. - střední

Více informací i na základě kontextu by Vám pravděpodobně poskytli v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR
(http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna).

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2008 10:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu