Vodohospodářské stavby

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o pomoc s výběrem literatury na téma ochrany rozvodů pitné vody pro Prahu (resp. systému zabezpečení dodávek pitné vody obecně).

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služeb Ptejte se knihovny.
 
K Vašemu tématu jsem dohledala příslušnou literaturu, přehled prohledaných zdrojů
(Národní knihovna ČR, Souborný katalog ČR, Univerzita Karlova, Theses.cz a Volný
Internet) i s citacemi uvádím níže, jedná se pouze o výběrový přehled, pokud máte zájem
o vyčerpávající přehled literatury, můžete si nechat na toto téma vypracovat rešerši
viz další informace na této adrese: 

https://www.techlib.cz/cs/83651-reserse

Pro získání níže uvedených titulů si požádejte prostřednictvím Vaší domovské knihovny
o meziknihovní výpůjčku.
 
Zdroj: Národní knihovna ČR (http://aleph.nkp.cz/F/V2B5C96AVDV3GBQRX2XLITDRNMQ41BL24978QDL8QGG8TUR8Y4-35667?func=file&file_name=find-d)
 
1) Metodika analýzy zranitelnosti systémů zabezpečujících dodávku pitné vody / Vilém Adamec ... [et al.]. -- Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. -- 28 s. : il. ; 30 cm
ISBN 978-80-7385-066-1 (brož.)
záznam z katalogu dostupný na této adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002087149&local_base=NKC
 
2) Kročová, Šárka. Strategie dodávek pitné vody / Šárka Kročová. -- 1. vyd.. -- V Ostravě : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. -- 158 s. : il., mapy ; 21 cm. -- (SPBI Spektrum. Červená řada ; 63) ISBN 978-80-7385-072-2 (brož.)
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002087139&local_base=NKC
3) Kročová, Šárka. Současnost a vývojové trendy metod ochrany vodních zdrojů a aplikační možnosti jejich využití v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na Fakultě bezpečnostního inženýrství : teze habilitační přednášky / Šárka Kročová. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. -- 14 s. : il. ; 21 cm ISBN 978-80-248-1779-8 (brož.) : neprodejné
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001804119&local_base=NKC
 
4) Čiháková, Iva, 1951-. Očekávaný vývoj v zásobování a distribuci pitné vody v České republice = Expected development in the drinking water supply and distribution in the Czech Republic / Iva Čiháková. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2005. -- 26 s. : il. ; 21 cm. -- (Habilitační přednášky ; 3/2005)
ISBN 80-01-03180-2 (brož.)
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001496589&local_base=NKC
 
5) Přinosil, Milan, 1956-. Zásobování pitnou vodou v urbanizovaném prostředí = Drinking water supply in urbanized areas : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Milan Přinosil. -- [Brno : VUTIUM], c2005. -- 30 s. : il. ; 21 cm. -- (Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. PhD Thesis, ISSN 1213-4198 ; sv. 348)
ISBN 80-214-3077-X (brož.)
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001635220&local_base=NKC
 
6) Kročová, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod / Šárka Kročová. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. -- 84 s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 80-248-0606-1 (brož.)
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001367279&local_base=NKC
 
Zdroj: Souborný katalog ČR (www.caslin.cz)
 
1) Inovace procesu úpravy vody a zabezpečení vysoké kvality pitné vody v distribučních sítích : závěrečná zpráva : projekt NAZV 1G46036 / řešitelé Alexander Grünwald ... [et al.]. -- V Praze : Fakulta stavební ČVUT, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2008. -- 131 l. : il.
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003871022&local_base=SKC
 
2) Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech : Brno, 30. října 2003 : sborník z odborného semináře / editor Ladislav Tuhovčák ; [organizátoři Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR]. -- 1. vyd.. -- Brno : CERM, 2003. -- 129 s. : il., mapa ; 30 cm
ISBN 80-7204-301-3 (brož.)
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001024668&local_base=SKC
 
 
Zdroj: Karlova univerzita - Centrální katalog (http://ckis.cuni.cz/F/UGRP341IRPRFLU5VM3YMPDNYG41C93BPES46J89GI56FPPSDG7-48838?func=find-d-0)
 
1) Kročová, Šárka. Provozování distribučních sítí pitných vod / Šárka Kročová. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. -- 84 s. : barev. il., tab. ; 21 cm ISBN 80-248-0606-1 (brož.) : Kč 200,-
 
Zdroj: Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací http://theses.cz/
Závěrečných prací na téma rozvodu, dodávky, distribuce pitné vody je v databázi velké množství, nutné samostatně dohledat.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

05.01.2012 13:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu