Vodochody - a Ostrovský klášter

Text dotazu

Dobrý den, potreboval bych overit, že Boleslav II daroval Ostrovskemu klasteru také obci Vodochody v okrese Litoměřice. V současné době je tato obec součástí obce Straškov-Vodochody. Kromě této obce si \"přivlastňuje\" tuto první zmínku také obec Vodochody v okrese Praha-Východ.
Je možné zjitit seznam obcí uvedených ve falzu ze 14. stoleti, který byl vyhotoven prý na základě tzv. pamětních zápisů. Dalo by se z něho poznat, o jaké Vodochody se jednalo?
Předpokládám, že tyto historické prameny nelze asi vypůjčit. Jsou v nějakých knihách přepsány.

Odpověď

Novodobé vydání listin k ostrovskému klášteru přetiskuje: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Ve sv. 1, č. 40, s. 46, uvádí zakládací listinu kláštera, kde je donace Vodochod (Wodochoty) zmíněna - obec je tu jen bez dalšího uvedena. K tomu editoři poznamenávají, že jde o Vodochody v okresu (distr. pol.) Roudnice. Zdůvodnění nebo jiný pramen uvedeny nejsou.
V sekundární literatuře k tématu jsou ale uváděny obě možnosti:
Miroslav Richter, Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha,1982 - uvádí na s. 229 Vodochody u Roudnice (tj.Straškov-Vodochody).
Naopak A. Profous (Místní jména v Čechách : jejich vznik, pův. význam a změny, Praha, 1949-1960), který excerpuje a cituje Codex diplomaticus, zmínku vztahuje k Vodochodům ležícím 13 km od Karlína (nikoli ke Straškovu-Vodochodům). I další místopisné prameny uvádějí tuto druhou možnost.

Na základě Codexu Diplomaticu je možné dát přednost Vodochodům u Roudnice, ne však s naprostou jistotou. Nejvhodnější by bylo kontaktovat nějakého specialistu, např. Zdeňka Boháče, autora kniha o klášteru v Ostrově.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.02.2008 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu