voda, planety

Text dotazu

dOBRÝ,DEN. Prosím odpovězte mi rychle na dotaz zda je Země jedinou planetou sluneční soustavy ,kde existuje voda v kapalném skupenství. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, z výsledků dosavadních výzkumů vesmíru byla voda v různém skupenství zjištěna na několika planetách a měsících. Kapalné skupenství, o které máte Vy zájem, bylo zjištěno na následujících planetách a měsících:

* Mars - dnes na povrchu Marsu kapalnou vodu nenajdeme, protože zde je příliš nízký atmosferický tlak (méně než 10 milibarů) a je příliš chladný, ale kdysi zde musela tekoucí určitě existovat. Dnes zde sondy objevují ledové polární čepičky, ledové mlhy a ledové skvrny; další voda je skryta ve zmrzlé půdě. Kapalná voda je možná nehluboko pod povrchem. Americká vozítka Spirit a Opportunity (2004) potvrdila , že na Marsu kdysi byla rozsáhlá moře
a jezera. Další sondy ukázaly téměř jistě vyschlá řečiště.   

* Europa (Jupiter) - jedná se o měsíc Jupiteru, který má pod ledovou kúrou oceán, pravděpodobně zahřívaný vnitřním teplem. Povrch měsíce je pokryt rozlámanými a znovu ztuhlými ledovými krami, které spočívají pravděpodobně v hloubce snad až 100km. To by znamenalo, že na tomto měsíci je 3x více vody než na Zemi. Vzhledem k působení Jupitera mohou na Europě existovat podvodní "sopky", které oceán nahřívají.

* Enceladus (Saturn) - měsíc Saturnu, na němž se vyskytují gejzíry, jejichž zdroj tepla není dosud znám. Vyskytuje se zde druh tzv. vodního vulkanismu,
při kterém jsou do okolí vyvrhovány drobné krystalky vodného ledu.   

* Titan (Saturn) - měsíc Saturnu, na němž jsou podmínky podobné těm prvotním na Zemi. Vyskytují se zde zřetelné odvodňovací kanály, metanový déšť padá na ledové kopce tvořené "špinavým vodním ledem". Déšť musí být na Titanu běžný a tekutina musí existovat nehluboko pod povrchem. 

Všechny tyto vyjmenované měsíce a planeta splňují tři základní podmínky, aby na nich mohl existova život, tj. zdroj energie, správné chemikálie pro vytvoření buňky a tekutou vodu.

Voda byla také dokázána na Callisto (Jupiter) - měsíc Jupiteru, o němž data ze sondy Gallileo napovídají, že pod ledovou vrstvou by se mohl rovněž vyskytovat slaný oceán.

Další zajímavé informace můžete nalézt v literatuře:
* MOORE, Patrick. Hvězdy a planety : encyklopedický průvodce. 2., upr. české vyd.. Praha : Slovart, c2008. 255 s. ISBN  978-80-7391-014-3.

* DYER, Alan. Vesmír. 1. české vyd.. Praha : Slovart, c2008. 64 s. ISBN 978-80-7391-034-1.

* MARTINEK, František. Putování sluneční soustavou : přehled základních informací. 2., dopl. a rozš. vyd.. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2002. 48 s. ISBN 80-903117-1-7.

* KRISCIANUS, Kevin; YENNE, Bill. Atlas vesmíru. Praha : Columbus, 1995. 111 s. ISBN 80-901727-1-7.

Nahlédnout můžete také do článků:
* PŘIBYL, Tomáš. Byl Mars mokrou planetou? : otázka života na Marsu stále aktuální. In: EKO - ekologie a společnost. Roč. 18, č. 2 (2007), s. 28-29. ISSN 1210-4728.

* PACNER, Karel. Mars: hledání života začíná. In: Mladá fronta Dnes - Praha; Víkend. Praha : MaFra. Roč. 19, č. 186 (20080809), s. C/9. ISSN 1210-1168. 
 
* PACNER, Karel; SUCHOMEL, Petr. Na Marsu je voda. Je tam i život? In: Mladá fronta Dnes - Praha. Praha : MaFra. Roč. 19, č. 180 (20080802), s. A/3. ISSN 1210-1168.
 
* MOCEK, Michal. Na Saturnově měsíci je tekutá voda. Znamená život? In:
Mladá fronta Dnes. Praha : MaFra. Roč. 17, č. 60 (20060311), s. B/7-8. ISSN 1210-1168.
Pozn. Enceladus (měsíc Saturna)
 
* Vědci: Na Saturnově měsíci je voda. Česká tisková kancelář In: Mladá fronta Dnes. Praha : MaFra. Roč. 17, č. 59 (20060310), s. A/10. ISSN 1210-1168.

Záznamy knih naleznte v online katalogu NKC, články v bázi ALN, obojí dostupné na webové adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.02.2009 12:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu