Vnější vztahy EU, rozvojová politika EU

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli byste mi mohli doporučit odborníka, který se
zabývá vnější vztahy EU s ohledem na rozvojovou spolupráci. Existuje nějaká
literatura zabývající se těmito tématy, nejlépe zaměřené na
Mongolsko?

Odpověď

Dobrý den,

 

problematikou vnějších vztahů EU se zabývá například Katedra evropských studií Univerzity Karlovy https://kes.fsv.cuni.cz/KZS-153.html, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha http://www.mup.cz/o-univerzite/katedry/katedra-mezinarodnich-vztahu-a-evropskych-studii/, nebo Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity http://mve.fss.muni.cz/cs/o-nas/profil-katedry.

V uvedených odkazech najdete také kontakty na jednotlivá pracoviště.

 

Literaturu, která se zabývá vnějšími vztahy EU včetně Mongolska, Vám můžeme doporučit např. tuto:

 

CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie vůči rozvinutým tržním zemím. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 1998. 235 s. ISBN 80-7079-849-1.

CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. xxxii, 709 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-804-5.

MACHÁČEK, Jaroslav a kol. Problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a cesty k řešení: výstup z projektu Grantové agentury ČR 402/03/1336. Praha: Oeconomica, 2006. 447 s. ISBN 80-245-1060-X.

ZEMANOVÁ, Štěpánka. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 240 s. ISBN 978-80-245-1402-4.

SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010. xviii, 244 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-352-3.

 

Internetové články: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mongolsko-vztahy-zeme-s-eu-18677.html#sec2

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2018 13:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu