Vliv velké hospodářské krize na národnostní situaci v ČSR

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se prosím zeptat, jakým způsobem ovlivnily důsledky velké hospodářské krize 30. let 20. století národnostní situaci v tehdejší Československé republice.

Odpověď

Dobrý den,
z u nás dostupných titulů se mi k Vaší otázce podařilo zjistit následující:

"Sociální radikalizace byla provázena radikalizací nacionalistickou. Čeští fašisté a pravé křídlo národní demokracie využili krize k protiněmeckým a protižidovským nepokojům...Národní obec fašistická se za účasti R. Gajdy pokusila v polovině ledna 1933 o puč útokem na kasárna v Brně - Židenicích. Puč byl bez problémů potlačen...Přesto se i v řadách některých vládních stran množily hlasy, požadující vládu silné ruky - autoritativní demokracii. Pravicové tendence ovládly Národní ligu...Na Slovensku zostřila kritiku vlády Hlinkova strana. Oslavy založení prvního křesťanskéh kostela knížetem Pribinou v Nitře v srpnu 1933 se Hlinkovým vystoupením zvrhly v propagaci slovenských autonomistických požadavků a dostaly výrazně protičeský charakter...K největšímu rozmachu bojovného nacionalismu však došlo mezi sudetskými Němci. Objektivně existující tíživější dopad hospodářské krize v pohraničních
oblastech s převážně spotřebním průmyslem, provázený procentuálně vyšší nezaměstnanností než v českých zemích. nahrával nacionálně vyhrocené agitaci německých nacionálních socialistů v ČSR. Stále větší část německého obyvatelstva se odkláněla od aktivistických stran a naslouchala demagogickému obviňování vlády ze záměrnéh neřešení důsledků krize v pohraničí a z diskriminace Němců. Sílilo volání po autonomii německy osídlených oblastí a porpagace nacistických myšlenek."

Zdroj: Dějiny zemí Koruny české. 1. vyd. Praha : Paseka, 1992. Od nástupu osvícenství po naši dobu. 308 s. ISBN 80-85192-30-6.

Více se také může dozvědět na http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=023&pod=3.

Pokud máte zájem o další či bližší informace napište nebo doporučuji titul: KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1935). Díl 2., Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935). 1. vyd. Praha : Libri, 2002. 577 s.ISBN 80-7277-031-4.
Tato problematika je zde velmi podrobně zpracována.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

14.03.2008 13:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu