Vliv těžby uranu na životní prostředí

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informace ohledně literatury k tématu o vlivu těžby uranu na Příbramsku na životní prostředí z právního a z ekologického hlediska. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz

Pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny školy. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů - k Vašemu tematu by se mohly hodit např. "geografie, geologie", "fyzika a příbuzné vědy", "právo". Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.
 
K tematu o vlivu těžby uranu na Příbramsku jsme v Souborném katalogu našli následující publikace, které by mohly obsahovat informace, které požadujete. Některé publikace dle názvu pojednávají obecně o těžbě uranu, ovšem i zde byste mohla najít kapitoly hodící se k Vaší práci. Bude třeba však vybrané jednotlivé knihy projít a relevantní informace dohledat, toto již bohužel není v časových možnostech ani náplni služby Ptejte se knihovny.  V Souborném katalogu také dále u záznamu knihy uvidíte, která knihovna ji má ve svém fondu. Doporučujeme Vám také vyhledat další dokumenty, využít můžete např. klíčová slova Příbram, těžba, uran, životní prostředí, ekologie, apod. Při vyhledávání můžete využít zástupný znak * pro pravostranné rozšíření, tzn. při zadání uran* bude vyhledáno uran, uranu, uranový, uranových, apod.
 
* Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací: 14.10.-16.10.2008 Příbram. Příbram: [Hornické muzeum Příbram], 2008. [27] s. ISBN 978-80-86869-07-0.
Pozn.: bylo vydáváno v různých letech, nejstarší je záznam:
Hornická Příbram ve vědě a technice: sympozium pracovníků báňského průmyslu: sborník přednášek: sekce Tradice těžby příbramského rudního revíru. [Příbram: Československý uranový průmysl], 1978. 374 s.
Pro Vaše téma by se mohly hodit následující vydání: 
* Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací: 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce L, P, S, T, Legislativa, podzemní stavitelství a báňská záchranná služba, sanace a rekultivace po těžbě, evropské hornictví-tradice a památky. Příbram: [s.n.], 2006. [37] s.
* Hornická Příbram ve vědě a technice: 14.10.-16.10.1996 Příbram. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie. [Příbram: Hornické muzeum Příbram, 1996]. [120] s. ISBN 80-239-5245-5.
* HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE. Hornická Příbram ve vědě a technice - Sborník anotací: 10.5 - 11.5.1993 Příbram - sekce L: Hornictví a legislativa, sekce Z: Podmínky těžby a úpravy zlatých rud, sekce A: Zahraničně obchodní aspekty báňského průmyslu,13.10. - 16.10. 1993 Praha - sekce M: Matematické metody v geologii,18.10. - 20.10 1993 Příbram - sekce E: Ekonomika báňských podniků, sekce O: Hornictví a ekologie. Příbram: [Hornická Příbram ve vědě a technice], [1993]. [75] s. Hornická Příbram ve vědě a technice.

* ŠICHOROVÁ, Kornelie. Heterogenita obsahů rizikových prvků v imisně zatížených půdách Příbramska a její vliv na obsah prvků v biomase rostlin: disertační práce [rukopis]. 2007. 160 l.
Pozn.: disertační práce
* ŠIMEK, Pavel. Geochemický vývoj důlních vod na uzavřeném ložisku Příbram a jeho ekologické dopady [rukopis]. 2005. 70 l.
Pozn.: diplomová práce
* NĚMEC, Václav, ed. The Mining Příbram Symposium: proceedings volume: October 4-8, 1999, Prague, Czech Republic. International section Geoethics. [Příbram: Hornické muzeum Příbram, 1999]. [88] s. ISBN 80-239-5238-2.
* Krajinotvorné programy. Příbram: Centrum pro otázky ochrany přírody a krajiny, 2001. 192 s.
* HLASOVÁ, Eva a kol. Ekonomické a ekologické důsledky těžby uranu v České republice. [České Budějovice: Sdružení Jihočeské matky, 2000]. 53 s.
* KREJČÍ, František. Problematicka dobývání příbramského uranového ložiska v hlubších partiích pod povrchem. Příbram: [s.n.], 1973. 152 l.
* TOMEK, Prokop a KREMLIČKOVÁ, Ladislava, ed. Československý uran 1945-1989: těžba a prodej československého uranu v éře komunismu. Vyd.1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1999. 78 s., příl. Sešity ÚDV; Sv. 1.
 
Pokud byste měla zájem také o články, doporučujeme Vám využít bázi ANL (dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/), zde příkladem uvádíme:
* CERŇÁKOVÁ, M. Likvidace ekologických zátěží na Příbramsku. Odpady, 1998, 8(9), s. V-VI. ISSN 1210-4922.
* VOSÁTKA, Miroslav a MRNKA, Libor. Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska. Zahrada - park - krajina, 2011, 21(1), s. 28-29. ISSN 1211-1678.
* BUŠKOVÁ, Markéta. Dědictví po těžbě: jedů plná půda. Mladá fronta Dnes, 2009, 20(287). Střední Čechy Dnes, s. C2. ISSN 1210-1168.
 
 
Dále můžete využít službu "Zeptejte se geologa" (http://www.geology.cz/extranet/popularizace/zeptejte), která zodpovídá dotazy z oblasti geologie. V neposlední řadě můžete kontaktovat Městskou knihovnu Jana Drdy v Příbrami (http://www.kjd.pb.cz/), zda se v jejich fondech nenachází regionální publikace o těžbě uranu či kontaktovat Hornické muzeum v Příbrami, které by Vám mělo poskytnout aktuální a relevantní informace (http://www.muzeum-pribram.cz/cz/novinky/).
 
Využít můžete také volně dostupné internetové zdroje, zde je však třeba dbát na jejich věrohodnost:
* http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/50F08392ADB9DC2EC1256FC0004125BD/$file/E-01.htm - téma "Vliv těžby uranové rudy na životní prostředí"
* http://praha.idnes.cz/na-pribramsku-ma-zmizet-dalsi-halda-po-tezbe-uranu-mistni-maji-obavy-116-/praha-zpravy.aspx?c=A110727_1624698_praha-zpravy_sfo
* http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=108

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2013 15:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu