vliv prostředí na vnímání jedince

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych poradil literaturu,
která se vztahuje k problematice vlivu rodiny a prostředí na vnímání
jedince. Zatím sem narazila pouze na knihu Genius Loci: K fenomenologii
architektury - Norberg Schulz a Vizuální antropologie: Kultura žitá a viděná
- David Čeněk, Tereza Porybná Děkuj za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

velmi se Vám omlouváme za opožděnou odpověď.

Literaturu k tématu "vliv rodiny a prostředí na rozvoj a vnímání osobnosti"

můžete nalézt v Souborném katalogu ČR (jste-li čtenářkou Národní knihovny ČR, pak jistě upřednostníte online katalog NK ČR - NKC); katalogy jsou dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Zde také naleznete článkovou bázi ANL, která obsahuje záznamy článků z vybraných periodik z let 1991-2010.

Dalším užitečným informačním zdrojem je Jednotná informační brána (www.jib.cz), kde lze dohledat pomocí předpřipravených skupin v Snadném hledání různé druhy dokumentů, mimo jiné také aktualizovanou bázi ANL+ z let 1991-2011.

 

Příkladem Vám uvádíme následující knihy, nalezené v Souborném katalogu ČR. V katalogu naleznete nejenom bibliografické údaje, ale také informace o dostupnosti knih v českých knihovnách. Dokumenty jsme hledali pomocí klíčových slov: vliv*, rozvoj*, člověk*, jedin*, rodin*, osobnost*, atd. a jejich kombinace. Znak * umožňuje pravostranné rozšíření, tzn. po zadání slova rodin* bude vyhledáno rodina, rodinný, rodinná, apod. 

 

* EINON, Dorothy. Naše dítě: rozvoj osobnosti. 1. vyd. Havlíčků BRod:

Fragment, c2001. 240 s. ISBN 80-7200-518-9.

Předmětová hesla: Osobnosti * Psychologie dítěte * Psychologie vývojová * Rodina * Výchova

 

* KAISERLICH, David. Podíl rodiny na rozvíjení osobnosti dítěte [rukopis].

47 s.

Předmětová hesla: rozvoj osobnosti * výchova dítěte * děti * pedagogický výzkum * psychologie dítěte * rodina * rodinná výchova

Pozn.: bakalářské práce; uložena ve fondu PedF MU - Ústřední knihovna, Brno

 

* PODMOLÍKOVÁ, Lenka. Vliv rodinného prostředí výchovy na utváření osobnosti adolescentů [rukopis]. [2], 102 s., [10] s. příloh.

Předmětová hesla: Vývojová psychologie, národní mentalita

Pozn.: diplomová práce; uložena ve fondu PedF MU - Ústřední knihovna, Brno

 

* SKOPALOVÁ, Ladislava. Vliv socializačního působení rodinného prostředí na osobnost člověka = Impact of social influence of family surrounding on the personality. Opava: [vl.nákl.], 2008. 65 s.

 

* ŠEDÁ, Vlasta. Vliv prostředí na rozvoj jedinců s Downovým syndromem a jejich možnosti výchovy a vzdělávání [rukopis]. 143 l.

Předmětová hesla: Downův syndrom * mentálně postižení * výchova a vzdělávání

Pozn.: rigorózní práce; uložena ve fondu PedF MU - Ústřední knihovna, Brno

 

* Člověk + příroda = udržitelnost?: texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. 100 s.

APEL. ISBN 978-80-903968-5-2.

Předmětová hesla: člověk a příroda * trvale udržitelný rozvoj * environmentální výchova a vzdělávání

 

* THOMAS, R. Murray, ed. The encyclopedia of human development and

education: theory, research, and studies. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1990. 16, 519 s. ISBN 0-08-033408-3.

Předmětová hesla:Člověk - osobnost - rozvoj - aspekty humanitní - studie

 

Obdobně můžete hledat dokumenty (knihy, články) v dalších, výše zmíněných informačních zdrojích. Předpokládáme, že velmi mnoho knih se tomuto tématu bude věnovat z pohledu výchovy dítěte v rodině a vlivu rodiny - ať již úplné či problematické - na formování osobnosti dítěte a jeho vývoj. Pokud je i tento pohled součástí Vašeho zájmu, doporučovali bychom Vám také nahlédnou do knih o výchově a charakteristice dětí, kterých je velké množství.

 

Dále by pro Vás mohly být také užitečné licencované online databáze, které zpřístupňují především články, převážně ze zahraničních odborných periodik.

Pokud studujete vysokokuo školu, zeptejte se ve vaší vysokoškolské knihovně, zda má přístup k některým těmto zdrojů. Pokud ano, jistě budou plně vyhovovat zaměření studovaného oboru a tím pádem také Vámi zvolenému tématu.

Ze zdrojů, které Národní knihovna ČF zpřístupňuje pro registrované uživatele, bychom Vám doporučili především zdroje: Ebsco a zde databázi Academic Search Complete či další multidisciplinární databázi Wilson OmniFile Full Text Select. Informace o přístupu a přehled zdrojů naleznete na adrese

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3

=104.

Užitečnou databází pro Vás také může být volně dostupná databáze zaměřená na výchovu a vzdělávání ERIC, která je dostupná na adrese http://www.eric.ed.gov/

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 16:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu