Vliv nízkých teplot na mechanické vlastnosti dřeva

Text dotazu

Jaké jsou podrobně mechanické vlastnosti dřeva jehličnatého i listnatého. Zajímá mě jaký mají vliv nízké teploty na tyto mechanické vlastnosti dřeva, jak se mění , co se děje s vodu ve dřevě a i jaké jsou mechanické vlastnosti dřeva, které je trvale vystaveno nízkým teplotám např. venkovní altánek. Literatura může být i cizojazyčná.

Odpověď

Dobrý den,

 

děkujeme za Váš dotaz. Vytipovali jsme pro Vás následující publikace a elektronické články, které se danou tématikou zabývají. Pro přístup k těmto zdrojům je nutná registrace v Národní technické knihovně. Pokud se u nás registrujete, můžete získat zdroje, které nejsou v našem fondu, pomocí meziknihovní výpůjční služby (https://www.techlib.cz/cs/2731-meziknihovni-sluzby-a-objednavani-clanku), případně navštívit knihovny dotčených ústavů. Na závěr přikládáme další užitečné odkazy na další absolventské práce, případně internetové prezentace.

 

VELTRUSKÁ, Gabriela. Mechanické vlastnosti dřeva a jejich zjišťování na ZŠ [online]. Ústí nad Labem, 2010 [cit. 2016-03-31]. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Záznam dostupný z: http://theses.cz/id/7vsck8/.

 

MAXIMOVÁ, Miroslava. Mechanické vlastnosti dřeva v závislosti na směru vláken [online]. Ústí nad Labem, 2009 [cit. 2016-03-31]. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu. Vedoucí práce PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. Záznam dostupný z: http://theses.cz/id/hdpt8h/.

 

HAVLÍČEK, Miroslav. Dynamické mechanické vlastnosti dřeva: habilitační práce. 1997. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000003231

 

HOLČÁK, Martin. Vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva dubu [online]. B.m., 2008 [vid. 31. březen 2016]. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, http://mendelu.cz/. Dostupné z: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=14352

 

NAVRÁTIL, Zdeněk. Fyzikální  a mechanické vlastnosti reakčního dřeva [online]. B.m., 2012 [vid. 31. březen 2016]. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, http://mendelu.cz/. Dostupné z: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=39835

 

SZMUTKU, Maria. INFLUENCE OF CYCLIC FREEZING AND THAWING UPON SPRUCE WOOD PROPERTIES. Pro Ligno [online]. 2012, 8(1), 35-43 [cit. 2016-03-31]. ISSN 18414737. Dostupné z: http://ezproxy.techlib.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=74248260&lang=cs&site=ehost-live

 

SZMUTKU, M. B., M. CAMPEAN a M. POROJAN. Strength reduction of spruce wood through slow freezing. European Journal of Wood and Wood Products [online]. 2013, roč. 71, č. 2, s. 205–210. ISSN 1436-736X. Dostupné z: http://ezproxy.techlib.cz/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/s00107-013-0667-6

 

Další užitečné odkazy:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4i7DfkevLAhUoJpoKHUQEBzwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fis.mendelu.cz%2Fzp%2Fportal_zp.pl%3Fprehled%3Dvyhledavani%3Bpodrobnosti%3D32711%3Bzp%3D20192%3Bdownload_prace%3D1%3Blang%3Dcz&usg=AFQjCNEPIn4lIRX_JSdCJglPwXeJu7UB2w&cad=rja

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4i7DfkevLAhUoJpoKHUQEBzwQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fis.mendelu.cz%2Fzp%2Fportal_zp.pl%3Fprehled%3Dvyhledavani%3Bpodrobnosti%3D17820%3Bdownload_prace%3D1&usg=AFQjCNGdVfaCiDuWVR01W6v1gtXRDv8B-A

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj4i7DfkevLAhUoJpoKHUQEBzwQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fis.mendelu.cz%2Fzp%2Fportal_zp.pl%3Fprehled%3Dvyhledavani%3Bpodrobnosti%3D17820%3Bdownload_prace%3D1&usg=AFQjCNGdVfaCiDuWVR01W6v1gtXRDv8B-A&bvm=bv.118443451,bs.2,d.bGQ&cad=rja

 

https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/030/.content/sys-cs/resource/PDF/StavebniMaterialy.pdf

 

http://fast10.vsb.cz/odk/prednasdk/ODPK_AL_01.pdf

 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=48972

 

http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/prednaskyNNK/NNK-11.pdf

 

Uvedený výčet publikací a článků není vyčerpávající. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

S pozdravem

 

Vojtěch Turek

Oddělení informačních služeb

Národní technická knihovna

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

31.03.2016 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu