Vliv krize na tržby v obchodě, hotelech a restauracích

Text dotazu

Dobrý den,
zpracovávám diplomovou práci na téma „vliv krize na tržby v obchodě, hotelech a restauracích“. Potřebovala bych ale poradit, o jakou literaturu se „opřít“. Chtěla bych radu ohledně nějaké dobré publikace, která se týká finanční krize, možná také nějaké vědecké články. Ale hlavně si nevím rady s literaturou ohledně obchodu, hotelů a restaurací. Mohla bych vás tedy poprosit aspoň o nějakou základní literaturu, od které se lze odrazit? Byla bych vám velmi vděčná.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

dopad / impact

finanční krize / financial crisis

ekonomická krize / economic crisis

hotel / hotel

obchod / trade

pohostinství / hospitality

služby / services

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Foster, John Bellamy a Magdoff, Fred. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Grimmus, 2009. 156 s. Ekonomie. ISBN 978-80-902831-1-4.

Hnát, Pavel. Dopad současné finanční a hospodářské krize na obchod a jeho governance. Praha: Oeconomica, 2009. 24 s. Faculty of International Relations Working papers, vol. III, 13/2009 = Working papers Fakulty mezinárodních vztahů; vol. III, 13/2009. Recenzované studie. ISBN 978-80-245-1617-2.

Klvačová, Eva et al. Světová ekonomická krize: příčiny, projevy, perspektivy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 101 s. ISBN 978-80-7431-012-6.

Krugman, Paul R. Návrat ekonomické krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 168 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7021-984-3.

Merhaut, Marek. Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 149 s. ISBN 978-80-7478-365-4.

   

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Fišer, Ondřej. Dopady světové krize na mezinárodní obchod. Praha, 2012. Vedoucí práce Ilya Bolotov.

Jurištová, Lucia. Cestovní ruch v EU: současné trendy. Praha, 2013. Vedoucí práce Milan Vošta.

Peterka, Martin. Současná finanční krize a její dopad na mezinárodní obchod. Praha, 2010. Vedoucí práce František Drozen.

Rakouský, Tomáš. Dopady světové hospodářské krize na zahraniční obchod ČR. Praha, 2012. Vedoucí práce Ilya Bolotov.

Rolínek, Vojtěch. Dopady ekonomické krize na cestovní ruch v ČR. Praha, 2010. Vedoucí práce Liběna Jarolímková.

Sakharova, Evgenia. Analýza rozvoje hotelového businessu v České republice a okolních zemích a dopad finanční krize na tuto oblast. Praha, 2010. Vedoucí práce Diana Bílková.

Švanda, Pavel. Vliv hospodářské krize na evropský cestovní ruch. Praha, 2012. Vedoucí práce Martin Luštický.

Vlachová, Alena. Organizace a řízení čtyřhvězdičkového hotelu. Praha, 2010. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Vlčková, Marie. Dopady světové finanční krize na ČR a vybrané země EU. Praha, 2010. Vedoucí práce Josef Abrhám.

Příklady volně dostupných online zdrojů

Český statistický úřad – Obchod, pohostinství, ubytování

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obchod_pohostinstvi_ubytovani

Economic Crisis, International Tourism Decline and its Impact on the Poor

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_214576.pdf

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fverejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz%2Fassets%2Fcr%2F4_beranek.ppt&ei=FM6GU72PH6nH7Ab9xYCwDg&usg=AFQjCNEm7w61065LVbx2RdFLOPaKJaZd9g&bvm=bv.67720277,d.bGE&cad=rja

Ekonomická krize a vývoj cestovního ruchu v České republice

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vse.cz%2Fpolek%2Fdownload.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D344.pdf&ei=1M6GU7zeL8m57AbnvoCIBA&usg=AFQjCNGd7cWd4YoJ-3aOjtEPePj8EbAfsQ&bvm=bv.67720277,d.bGE&cad=rja

Eurostat – Tourism

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction

Eurostat – Trade and services

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/publications/trade_services

The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects

http://www.voxeu.org/sites/default/files/great_trade_collapse.pdf

Štatistický úrad Slovenskej republiky – Odvetvové štatistiky

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/sectoral/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEU_qdMHUJYDSsEQhGIjdGNYGIMRcGH8fitxa3V2Nznn3gyxpCN2Hp7jZXiMyzzc3tmGp6ytGcZCpRu9z6A4pEy2ZcgAqAN6B8CXQ1j9JipkklAEWemt87FWeicoiODje4C_9lOFuYhKAFmqAArMjY4bzgH5L_9I7Ir4GlbA82KVL9OZ3CdjOriKF07SJbg!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDhLQ0MwSU41VEQ1Vk4zUEU0/

Vliv finanční krize na cestovní ruch

http://theses.cz/id/rv84rs/110453-478045964.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.06.2014 06:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu