Vliv české literatury na zahraniční autory

Text dotazu

Dobrý den, je obecně známo, že mnoho českých autorů bylo ovlivněno zahraničními vzory, mě by zajímal opačný případ. Jací čeští autoří či literární směry ovlivnili zahraniční spisovatele?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku je obtížná. Předem si však potřebuji upřesnit, zda se ptáte na vliv "české literatury" ve vědeckém pojetí, tj. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_literatura#Reference , kde 1. odstavec definuje, co je česká literatura, nebo zda Vás zajímají pouze autoři té části, která se běžně za českou literaturu považuje, tj. autoři literatury v češtině cca od národního obrození + čeští autoři literatury ze stejné doby vydané v cizích jazycích v zahraničí.

   Pokud Vás zajímá česká literatura ve vědeckém pojetí, pak se podívejte do knihy:

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 4, S - Ž, svazek II, U - Ž. Dodatky A - Ř. Praha, Academia, 2008. Hesla např. Frizinské památky (s. 1898-1899), Kancionál, Kliment Ochridský, Konstantin-Cyril, Kyjevské listy, Legenda středověká, Lyrika středověká (s. 1945-1950).

V případě, že Vás zajímá česká literatura v užším pojetí, posílám Vám souhrnnou informaci od spolupracující bohemistky:
 
Váš dotaz je poměrně složitý, protože je třeba přehlédnout celý horizont historie české literatury. Obecně vzato nepředstavuje české literární prostředí kulturní okruh s velkým zahraničním vlivem. Přesto však v průběhu dějin lze najít případy, o nichž můžeme hovořit v tom smyslu, že ovlivnily vývoj literatury i za hranicemi; jedná se tedy spíše o nárazové, singulární případy, nikoliv o souvislý vliv, navíc budeme muset při svém hledání přeskočit v podstatě až do 20. století. Za autora, jemuž bývá přisuzován největší dopad na literaturu v zahraničí, bývá považován Franz Kafka. Podle amerického literárního vědce Shimona Sandbanka měl Kafka vliv na tvorbu autorů jako J. L. Borges, A. Camus nebo E. Ionesco. Zvažte ovšem (i s ohledem k předchozí část odpovědi na Váš dotaz), je-li možné považovat Kafku za zástupce české literatury.

V určitém slova smyslu ovlivnil vývoj světové literatury ještě Karel Čapek svou divadelní hrou R. U. R., v níž použil dnes již zcela běžný termín "robot" (za jeho autora bývá ovšem považován Josef Čapek). Zde je ovšem k zamyšlení zase to, nejedná-li se spíše o vliv jazykový, nežli literární. Nepochybné ovšem je, že K. Čapek přispěl svým dílem k tomu, co je dnes označováno jako žánr sci-fi.

V úvahu přichází ještě vliv Jaroslava Haška, jehož příběhy o Švejkovi jsou v zahraničí velmi populární (a to i směrem na východ). Podobně jako Kafku si i Haška oblíbil J. L. Borges, který na Haška ve svém díle údajně přímo odkazuje.

V omezené míře, ale v poněkud vágním slova smyslu, můžeme ještě hovořit o vlivu Milana Kundery na zahraniční, zejména frankofonní a anglofonní literaturu, ovšem jeho vliv je v porovnání s F. Kafkou téměř zanedbatelný. 

Jak vidíte, v oblasti umění se český element ve světovém měřítku příliš neprosadil, o něco lépe je tomu na poli odborném, tj. jazykovědném a literárněvědném. Zde nelze opomenout jednak Josefa Dobrovského, geniálního českého lingvistu a literárního historika, který je považován za zakladatele slavistiky, a také Pražský lingvistický kroužek, věhlasné centrum evropského strukturalismu, v čele s předními osobnostmi české jazykovědy všech dob, jako byl Jan Mukařovský, Bohuslav Havránek, Vilém Mathesius, Felix Vodička a další. Všichni zmínění (včetně Dobrovského) jsou vědecké osobnosti světového měřítka.

Pak je tu ještě rovina čistě jazyková, na níž měla čeština paradoxně asi největší vliv. Kromě velmi výrazného a přímého ovlivnění polštiny můžeme vysledovat stopy češtiny i v dalších slovanských jazycích (slovinština, chorvatština). Čeština dala světu také některá slova, která se běžně užívají i v mnohých neslovanských jazycích. Nesporný je také vliv češtiny na německé lexikum (např. ve vídeňské němčině: pritsch - pryč; schezko jedno - všecko jedno).

Závěrem lze tedy říct, že ačkoliv je vliv české kultury v zahraničním prostředí velmi limitovaný, přesto k němu v určitých případech dochází. Je nasnadě, že jednotlivé evropské národy a kultury se vzájemně prostupují, je-li jich na poměrně malém území koncentrováno tolik. V případě českého vlivu nelze ovšem v žádném případě hovořit o plošném ovlivňování. Je tedy možné, že na některé konkrétní případy narazíte, ale jde skutečně o paběrkování. Důležitá je také otázka definice české literatury (jak byla již naznačena v předchozí části odpovědi na Váš dotaz), neboť zde je do jisté míry jádro problému.
 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

22.01.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu