Vlčí děti

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych do školy vypracovat seminární práci týkající se \" vlčích dětí\"( jsou to děti, které byly vychovány vlky), ale zatím jsem nenašla žádnou literaturu ani jiný zdroj, ze kterého bych mohla čerpat informace. Chtěla jsem se Vás zeptat, zda existuje nějaká literatura, zabývající se tímto tématem a pokud ano, zada ji máte v knihovně. Předem děkuji za odpověď...

Odpověď

Dobrý den,

pojem vlčí děti souvisí s problematikou poruch ve vývoji socializace jako součásti vývoje osobnosti. Extrémní sociální izolace a její vliv na vývoj, separace, deprivace, subdeprivace (Z. Matějček, J. Bowlby, R. Spitz). Problematiky vývoje vlčích dětí se týkaly výzkumy americké antropoložky Margareth Meadové (o ní viz:
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/reprint/157/12/1948.pdf
Uvedenou literaturu najdete a můžete si ji vypůjčit (k prezenčnímu studiu, ev. meziknihovní výpůjční službou) na adrese NK ČR:
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc
Z literatury:
Lagmeier, J., Matějček, Z. (1974): Citová deprivace v dětství. Praha: Avicenum.
Lagmeier, J. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. 2., dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 198 s. (Ve vyd. z r. 1983 str. 192-220)
Kotásková, J. (1973): Kontinuita a diskontinuita interakcí v socializačním procesu. Československá psychologie, 4, 293 - 305.
Matějček, Z. (1996): Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace. Československá psychologie, 40, 5, str. 369 - 375.
Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J. (1995): Pozdní následky psychické deprivace I. Československá psychologie, 39, str. 481 - 496.
Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J. (1996): Pozdní následky psychické deprivace II. Československá psychologie, 40, str.14-28.
Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J. (1996): Pozdní následky psychické deprivace III. Československá psychologie, 40, str. 81-94.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (1998): Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. 388 s. (Ve vyd. z r. 1998 str. 84 - 115)
Vágnerová, M. (2000): Vývojová psychologie. Dětství, dospělost a stáří. Praha: Portál, 2000. 522 s. (str. 102 - 147)
Brierley, J. 7 prvních let života rozhoduje. Praha: Portál, 2000. 111 s.

Malson, Lucien, 1926-
Les enfants sauvages : Mythe et réalité / Lucien Malson. -- [Paris] : Union Générale d'Édit., 1972. 113 s. Bibliogr. na s. 101-113 -- Přít.: Mémoire et rapport sur Vicotr de L'Aveyron / J. Itard
* Děti vlčí - studie psychologické
Signatury:* K 048223
Primitive Heritage : An Anthropological Anthology / Edit., with an Introd. by Margaret Mead, Nicolas Calas. -- New York : Random House, 1953.
-- 30, 592 s.
. -- Bibliogr. na s. 589-592
* Antropologie sociální - sborníky
Signatury:* T 160373

Howard,Jane
Margaret Mead : a life / Jane Howard. -- New York : Simon and Schuster, c1984. -- 527 s., [16] s. obr. příl. : il., fot. ; 24 cm ISBN 0-671-25225-9
(váz.) . -- Obsahuje bibliografii a rejstřík
* Mead, Margaret, 1901-1978 * antropoložky -- Spojené státy americké
* biografie

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2007 18:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu