vlastník panství Jílové u Prahy

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych zjistit, kdo vlastnil panství Jílové u Prahy a obec Jirčany v letech 1615-1640. Jakykoliv odkaz, kde pak dohledat informace o vlastnikovi moc uvitam. Dekuji moc za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

Jílové u Prahy patřilo mezi tzv. královská horní města, v Berní rule je roku
1654 uváděn jako majetek Jeho Milost císaře.  U obce Jirčany (předpokládáme, že máte na mysli dnešní Horní Jirčany patřící k Jesenici a Dolní Jirčany, které jsou součástí Psár) jsem zatím nalezli v Berní rule pouze majitele Dolních Jirčan z roku 1654, Horní Jirčany Berní rula neuvádí:
 
DOSKOČIL, Karel. Berní rula. Sv. 2, Popis Čech r. 1654  : souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule ... V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1953. s. 299, 323-324, 334-335.

Berní rula č. 15 - Kouřimsko, visitováno IX.-XI.? 1654 Břežany, statek Václava hraběte z Macínova [Michna z Vacínova]
* kromě jiných vesnic patří k břežanskému statku i Jerčany z [1.] dílu [+] - tj. Dolní Jirčany (Jesenice u Prahy)

Dobřejovice, statek Mikoláše Vithy
* kromě jiných vesnic patří k dobřejovickému statku i Jerčany z dílu  - tj. Dolní Jirčany (Jesenice u Prahy)

Jílovej hor zlatých, město J.M.c.

Jerčany (tj. Dolní Jirčany) byly pravděpodobně již od roku 1594 stálou součástí břežanského statku (Břežany jsou dnes označovány jako Dolní Břežany).  Tuto domněnku se nám bohužel nepodařilo v literatuře potvrdit, spolehlivě jsme však nalezli zmínku z let 1594 (zakoupení vsi), 1626 (rozdělení dědictví) a 1654 (Berní rula uvádí, že patří ke statku Břežany).

Jerčany koupil v roce 1594 Krištof Želenský  ze Sebuzína (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/359135-zelensky,
http://www.psp.cz/eknih/snemy/v090/1596/t024800.htm). Po jeho smrti (+ 1606) se o panství starala vdova Magdalena (http://dolnibrezany.cz/obrezanech/historie/, http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/224664-brezany-dolni).  Majetek byl rozdělen mezi dva Krištofovy žijící syny, Gabriela Krištofa a Václava, statek Břežany získal Václav. Po Václavově smrti v roce 1626 zdědil statek Břežany včetně vsi Jerčany Václavův bratr Gabriel Krištof. V témže roce je odkázal své tetě Kateřině Polyxeně z Donína, rozené Voděradské z Hrušova a na Sukdole. Po smrti Gabriela Krištofa Želenského ze Sebuzína připadl statek Břežany nařízením české komory 30.8.1626  králi. Pavel Michna z Vacínova kupuje břežanský statek v roce 1627.

Doporučovali bychom Vám prostudovat  Dějiny konfiskací v Čechách, který popisuje časté a poměrně komplikované změny v držení břežanského statku velmi podrobně.
* BÍLEK, Tomáš V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část 2. V Praze : František Řivnáč, 1883. s. 944-945.

Michnové z Vacínova
* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [díl] I.  Praha : Akropolis, 1994. s. 101-102. ISBN 80-85770-11-3.
* MYSLIVEČEK, Václav. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. sv. 2. Plzeň : Fraus, 2006. s. 38. ISBN  80-7238-521-6.
* BAČKOVSKÝ, Rudolf. Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská  na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích. [1. díl]. Praha :
Jindřich Bačkovský, 1948. s. 158.
* http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/300046-michna

Želenští (ve starší literatuře jsme nalezli i Želinští) ze Sebuzína
* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [díl] III.  Praha : Akropolis, 1994. s. 223-224. ISBN 80-85770-12-1.
* MYSLIVEČEK, Václav. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. sv. 2. Plzeň : Fraus, 2006. s. 360. ISBN  80-7238-521-6.
* http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/359135-zelensky

Oba rody jsou zmíněné v knize Věk urozených:
* Věk urozených : šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha - Litomyšl : Paseka, 2002. 413 s. ISBN 80-7185-417-4.

Voděradští z Hrušova
* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [díl] III.  Praha : Akropolis, 1994. s. 211-212. ISBN 80-85770-12-1.
* http://www.malesov.cz/historie-tvrze/historie-rodu

Českými králi (tj. majiteli královského horního města Jílové) v letech 1615-1640 byli Matyáš (1611-1617), Ferdinand II. (1617-1619, 1620-1637), Fridrich Falcký (1619-1620) a Ferdinand III. (1637-1646). Základní životopisné údaje naleznete např. v níže uvedených publikacích:
* ČECHURA, Jaroslav; MIKULEC, Jiří; STELLNER, František. Lexikon českých panovnických dynastií. Praha : Akropolis, 1996. 212 s. ISBN 80-85770-30-X.
* HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové : životopisná encyklopedie. Praha : Brána ; Knižní klub, 1996. 403 s. ISBN 80-85946-19-X (Brána) ; 80-7176-415-9 (Knižní klub).
* Toulky českou minulostí. Díl 3. Praha : Baronet, 1994. 239 s. ISBN 80-85621-97-5.
* Toulky českou minulostí. Díl 4. Praha : Baronet, 1995. 239 s. ISBN 80-85890-21-6.

Při vyhledávání v Bibliografii české historie jsme nalezli citace další litertury k rodům, které měly v držení Dolní Jirčany. Pokud byste měl zájem, můžete si tyto citace vyhledat v knize:

ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie. Díl první. V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900. 674 s.

s. 460-461 - Michnové z Vacínova

s. 628 - Želenští ze Sebuzína

s. 609 - Voděradští z Hrušova

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2008 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu