vladycký rod Kule ze šviňomazského Hrádku

Text dotazu

Přeji hezký den. Hledám vše o uvedeném rodu Kulů. Vím, že byl nobilitován kolem roku 1433. Ve znaku měl břevno a nahoře ohnivou kouli. Zejména mi jde o původ, příbuznost s ostatními rody a historie rodu v období po husitských válkách. Pomohli by mně i prameny, ve kterých bych nalezl více. Děkuji předem za laskavost a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den, popis příbuzenských vztahů majitelů Hrádku u Sviňomaz je uveden např. v následujících publikacích:
* Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV., Západní Čechy. Praha : Svoboda, 1985. s. 97.
* PROCHÁZKA, Z.; ÚLOVEC, J. Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov. 1. Tachov : Okresní muzeum, 1988. s. 49-50
* SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko. Vyd. 3., v Argu 1. Praha : Argo, 1998. s. 1345. ISBN 80-7203-185-6.

Podle knihy "Velký erbovník" přídomek z Hrádku užívalo v Čechách a na Moravě mnoho vladyckých rodů i jednotlivých osob. Nejrozšířenější skupinou jsou vladykové erbu břevna z Hrádku na Plzeňsku, ke kterým kromě Markvartů z Hrádku, patřili Lopatové, Drzdéřové a Kulové z Hrádku. Na Plzeňsku se také vyskytují vladykové z Hrádku, odvozující svůj původ od Drslaviců -> Sulkové, Stachové a Zálezští z Hrádku. Nejdelší historii má pravděpodobně rod Markvartů z Hrádku, který vymřel v roce 1743.

Podrobnější informace o rodu Markvartů z Hrádku naleznete např. v následujících publikacích:
* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. I. Praha : Akropolis, 1994. s. 96-97. ISBN  80-85770-11-3.
* MAŠEK, Petr. Šlechtické rodky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I, A-M. Praha : Argo, 2008. s. 605. ISBN 978-80-257-0027-3. Součástí hesla je i literatura, zkratky jsou pravděpodobně vysvětleny ve 2.díle, který však zatím nemáme k dispozici.
* BÍLEK, Tomáš V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1648.  V Praze : Komissí u Františka Řivnáče, 1882-1883. 2 sv.
* ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie. Díl první. V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1900. s. 454 (literatura k rodu Markvartů z Hrádku), 669-670 (zkratky). Online dostupné na http://www.historie.hranet.cz/heraldika/.
* Ottův slovník naučný, online
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/296966-markvart

K rodu Lopatů z Hrádku jsme bohužel příliš informací nenalezli, zmiňováni jsou např. v souvislosti s dějinami hradu Lopata na Plzeňsku:
* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Sv. 1.  Plzeň : Fraus, 2005. s. 384. ISBN 80-7238-520-8.
* HEBER, F.A. České hrady, zámky a tvrze. 1.díl, Západní Čechy. Praha : Argo, 2002. s. 247-249. ISBN 80-7203-424-3.
* Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV., Západní Čechy. Praha : Svoboda, 1985. s. 198-199.

Nejméně údajů se nám podařilo dohledat k rodu Kulů z Hrádku.  Jan Kule z Hrádku je např. zmiňován v dobových listinách publikovaných v časopise Archiv český (1887, roč. 7, s. 629-630 - záznam z 5.3.1431, v souvislosti s chotěšovským klášterem pak na stranách 648-655, 664-665 - záznamy z let 1450-1453, 1464 a 1844, roč. 3, s. 43-44, 561 - Kule z Hrádku je uveden jako svědek na listinách z let 1450, 1455), je možné, že i  v dalších ročnících Archivu českého byste našel listiny spojené s některým z výše uvedených rodů. Časopis Archiv český je dostupný v digitalizované podobě v systému Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452636), volně přístupné jsou ročníky vydané do roku 1880 včetně. Dále jsme nalezli zmínku v knize "Českomoravská heraldika", že Jan Kule z Hrádku (na Plzeňsku) měl r.
1433 kouli jakožto klenot (Rkps. Kapit.)


použitá literatura:
* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Sv. 1.  Plzeň : Fraus, 2005. s.  263. ISBN 80-7238-520-8.
* MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Sv. 2. Plzeň : Fraus, 2006. s. 23. ISBN 80-7238-521-6.
* MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě. [1. díl.] Praha : Nakladatelství Horizont, 1993. s. 20. ISBN 80-7012-070-3.
* KOLÁŘ, Martin; SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika. [Díl] 1., Část všeobecná. Praha  : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění : Bursík a Kohout [distributor], 1902. s. 31. Online dostupné na http://www.historie.hranet.cz/heraldika/.

Doporučili bychom Vám obrátit se i na odborníky, např. pracovníky Historického ústavu AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/organizacni-schema.ep/) či Ústavu českých dějin FF UK (http://ucd.ff.cuni.cz/cz_root/stredovek.html,
http://ucd.ff.cuni.cz/cz_root/ranynovovek.html). Poradit by Vám mohli i pracovníci regionálních institucí - Západočeského muzea v Plzni
(http://www.zcm.cz/index.php?page=historicke-vedy) nebo Centra historických věd Západočeské univerzity (http://www.chv.zcu.cz/#cd).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 11:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu