Vladimír Ryba

Text dotazu

Prosím o jakékoliv údaje o Vladimíru Rybovi -
novináři a překladateli z ruštiny (Dostojevskij, Zoščenko), šéfredaktorovi
Práva lidu (v období první republiky) a Národní práce (za okupace), který
byl po 2. světové válce souzen za kolaboraci.
NK ČR uchovává dvě brožury, ve kterých V. Ryba kriticky posuzuje vliv
politiky na československé školství.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď.

O novináři Vladimíru Rybovi jsme bohužel nalezli pouze kusé informace.

Nejucelenější biografické údaje jsme nalezli v publikaci ČELOVSKÝ, Bořivoj.Strážce nové Evropy : prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Vyd. 1.. Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. 204 s. ISBN 80-86101-64-9. Zde se na straně 152 můžete dočíst:

"Vladimír Ryba - narozen 26.11.1900 v Písku. Člen redakce Práva lidu (1925), šéfredaktor Národní práce od 1.1.1939. Zmocněnec pro věci kulturní v Národním souručenství. Jeden z náměstků Krychtálka v Národním svazu novinářů, člen širšího výboru Ligy proti bolševismu. V roce 1943 jeho žena spolu s jediným synem spáchala sebevraždu. V květnu zatčen skupinou soc.dem. pracovníků, ale brzy propuštěn. Odsouzen Národním soudem na 10 let vězení."

Dále se o Vl. Rybovi můžeme dočíst převážně v souvislosti s jeho protektorátními aktivitami. Příkladem uvádíme:

* UHLÍŘ, Jan Boris. Ve stínu říšské orlice : Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace. Vyd. 1.. Praha : Aleš Skřivan ml., 2002. 286 s., [32] s. ISBN 80-86493-05-9.

Na straně 194 se píše:

"...Další dvě linie byly domácí - jednalo se o reakce české a německé protektorátní reprezentace a emocionální, nacionalistické projevy stoupenců programové kolaborace. Aktivističtí novináři, k nimž patřili především šéfredaktoři Karel Werner, Václav Crha, Antonín J. Kožíšek, Vladimír Ryba a Gustav Dörfl, si nenechali ujít příležitost, aby opět zdůraznili svou věrnost vůdci, říši a nové Evropě. Prakticky ze všech jejich článků je však možno vyčíst obavy z následného vývoje, které téměř úplně izolovaná skupina aktivistů musela nesporně pociťovat. ..."

Strana 55:

"Poslední střet, který Eliáš ve funkci předsedy vlády zažil, předznamenal tzv. chlebíčkovou aféru. Ke konci srpna počali silným tlakem na protektorátní vládu novináři, reprezentovaní skupinou šéfredaktorů největších deníků (V.Krychtálek, E.Vojtauer, J.Křemen, V.Ryba, V.Crha, K.Werner). ..."

Kniha PASÁK, Tomáš. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha : Práh, 1999. 486 s., [48] s. obr. ISBN 80-7252-017-2. na straně 321 uvádí:

"V té době představovali kolaboranští novináři, z nichž někteří pocházeli z předmnichovských fašizujících a fašistických směrů, především jejich pražští představitelé K.Lažnovský, V.Krychtálek, E.Vajtauer, V. Ryba, J.Křemen, V.Crha, K.Werner, ideově zformovanou proněmeckou skupinu, jejíž existence byla spojena s podporou státního tajemníka K.H. Franka a německé bezpečnostní policie. Ideologie této slupiny vycházela z výrazné spolupráce s okupačním režimem, podobně jako tomu bylo u E.Moravce. Tito kolaboranští novináře se bezvýhradně ztotožnili s principy nacismu - a plně podporovali nacistické Německo v jeho úsilí o vítězství ve válce. ..."

Další inforamce podobného rázu se můžete dočíst v dalších publikacích, které se týkají především tématu kolaborace za 2. světové války. Vzhledem k Vašemu působení v NK ČR shledávám zbytečné posílat Vám odkazy a návody na vyhledávání v našich bázích (http://aleph.nkp.cz/F).  

Zajímavým zdrojem také je digitální knihovna Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/) , kde naleznete jednak články přímo od Vladímíra Ryby, jednak něco málo i o něm samotném - v tomto případě se jedná především o články týkající se jeho odsouzení po válce.

Dívali jsme se také na dvě knihy o školství, které jste zmiňovala ve Vašem dotazu. Jedná se o knihy:

* RYBA, Vladimír. Politické stranictví v našem školství? Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1934. 15, [I] s.

* RYBA, Vladimír. Školství za ministra Dérera : tři léta práce. Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený). 1933. 52, [IV] s.

Knihy si můžete objednat v Katifu (http://katif.nkp.cz/) . Ani jedna publikac však neuvádí žádné biografické informace o autorovi.

Dále jsme procházeli klasické referenční biografické zdroje - tj. biografické slovníky ve fondu Referenčního centra a World Biographical Index Online (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi).

Bohužel žádné inforamce jsme zde nenalezli.

Autoritní báze AUT odkazuje na zdroj inforamcí Památník národního písemnictví, doporučujeme Vám tedy obrátit se i na tuto instituci, zda ve svém fondu nemá potřebné zdroje, které by lépe odpověděli Váš dotaz, kontakt: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/knihovna.php , informace o p. Rybovi by se měly nacházet zde http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/umelecke-sbirky.php .

Vzhledem k nacistiské spolupráci a následnému trestu by Váš dotaz mohl spadat také do sféry působnosti knihovny Vojenského historického ústavu, zkuste jej zaslat i tam, viz. http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vojensky-historicky-ustav-knihovna/ .

Dále jsme také našli nělikero intenetových zdrojů, ovšem ty je třeba brát vždy s rezervou, neboť ne u všech lze ověřit jejich důvěryhodnost.

http://is.muni.cz/th/237777/fss_b/Bakalarka_FINAL.txt

http://www.fronta.cz/dotaz/cesky-tisk-v-protektoratu

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/055schuz/s055007.htm

Doufáme, že Vám tyto infoprmace alespoň trochu pomohly, případěn Vás nasměrovaly na další bádání.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 11:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu