Vladimír Boudník

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi blíže objasnit pojmy aktivní grafika, strukturální grafika, explozianismus? Narazila jsem na ně u umělce Vladimíra Boudníka.

Odpověď

Dobrý den, všechny tři pojmy jsou úzce spjaty s osobou Vladimíra Boudníka. Jedná se o tři svébytné postupy v jeho umělecké tvorbě. V březnu a dubnu 1949 vydal umělec dva manifesty nového směru, který nazval explosionalismus. Dle jeho slov je explosionalismus "směr, který povýší každého člena kolektivu na absolutně všemocného člověka" (V.Boudník, Manifest explosionalismu č.2, 15.dubna 1949). Základem explosionalismu je asociace jako tvůrčí metoda. Asociační schopnosti se Boudník snažil vyvolávat i v ostatních lidech. V tomto duchu uskutečnil přes sto akcí v ulicích Prahy. Snažil se při nich vyvolat v lidech obrazotvornost např. při pohledu na rozpraskanou zeď apod. Celé Boudníkovo explosinalistické období bylo doprovázeno bohatou literární činností (psal manifesty, provolání, deník, básně a drobné prózy). 

Aktivní grafika vznikla v roce 1954. Boudník v této době přicházel do úzkého kontaktu s prostředím továren a dělníků, všude viděl hromady poškozených plechů. Materiál v něm vyvolával různé emoce a touhu aktivně s ním pracovat. Při tvorbě aktivní grafiky je nadále důležitá představová asociace. Začal rozrývat desky kusy železa, formovat je kladivem, zalisovávat do povrchu různé hřebíky a špony, propalovat materiál autogenem apod. Konečné dílo otiskl na papír. Výsledkem byla aktivní grafika.

V roce 1959 začal Boudník vrstvil na povrch desky různé materiály (drobné piliny, písek, textil, nitě apod.), fixoval je a otiskoval. Vznikla tak strukturální grafika. Dílo se vyznačuje citem pro hmotu a její strukturu, výtvarně doplněné barvami, které na hmotu nanáší. Organické pratvary nahradily geometrické kompozice aktivní grafiky. Pro tvorbu se staly důležitými psychické asociace. Na desku přenášel svůj konkrétní stav psychiky, konkrétní pocity a emoce v daném okamžiku. Výsledkem byly monotypy, tzn. určitou barevnou kompozici bylo možné otisknout jen jednou.

Více se můžete dočíst například v katalogu Galerie hlavního města Prahy:
*BOUDNÍK, Vladimír. Vladimír Boudník : [katalog výstavy, Galerie hlavního města Prahy, Praha 13.srpen-4.říjen 1992 / texty Bohumil Hrabal, Jiří Kolář, Vladislav Merhaut ; úvod Hana Larvová]. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1992.
V knize:
* Vladimír Boudník : mezi avantgardou a undergroundem.[Praha] : Gallery, 2004.
* CHALUPECKÝ, Jindřich, Na hranicích umění : několik příběhů. Praha : Prostor, Arkýř, 1990. ISBN 80-85190-06-0 (brož.)

Použitá literatura:
výše zmíněná
* VALOCH. Jiří.Vladimír Boudník zemřel. Host do domu. 1968, č.13, s.75-76.

Explosionalismus:

* http://www.i-art.cz/07/10/10.htm
* http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-recenze/explosionalismus-nebezpecne-krehky-svet-vladimira-boudnika.html

Ukázka aktivní grafiky:
http://sbirky.cmvu.cz/index.php?request=show_detail&param=93

Ukázka strukturální grafiky:
http://sbirky.cmvu.cz/index.php?request=list_auth_artworks&param=Boudn%C3%ADk%20Vladim%C3%ADr&lang=cs .

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.11.2008 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu