Vladař u Žlutic

Text dotazu

Hledám informace o stolové hoře Vladař u Žlutic, o rostlinstvu a zvířectvu v této CHKO.

Odpověď

Dobrý den,
podle zdrojů z nichž čerpáme, a které jsou uvedeny v závěru emailu, je Vladař přírodní rezervace (vyhlášená 1969) a nikoli chráněná krajinná oblast. Toto území leží na stolové hoře na zbytku třetihorního čedičového příkrovu, najdeme tu také malé rašelinné jezírko.

Vegetaci tohoto chráněného území tvoří teplomilná doubrava s vtroušenou lípou na jižním svahu a přirozené suťové lesy na východním svahu. Část rezervace pokrývají kulturní porosty modřínu, borovice a smrku. Nalezneme tu také lilii zlatohlávka nebo skalník celokrajný. Dlouhodobě neobhospodařované pastviny postupně zarůstají keři trnky  a hlohu, typický je pro ně hlaváč fialový.

Ze zvířeny tu má zastoupení široké druhové spektrum ptactva, je odtud doložen např. strakapoud prostřední, včelojed lesní, slavík obecný. Byl tu pozorován i nepůvodní jelen sika a daněk skvrnitý.

Další informace naleznete v publikaci:
ZAHRADNICKÝ, Jiří; MACKOVČIN, Peter (eds.) a kolektiv. Chráněná území ČR. XI., Plzeňsko a Karlovarsko. Vyd. 1.. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Brno : EkoCentrum Brno, 2004. 588 s. ISBN 80-86064-68-9.

Podívat se můžete také na volně přístupné internetové zdroje:
http://priroda-kv.cz/lokality/vladar/index.php
http://www.kr-karlovarsky.cz/Turisticky/zajimavosti/archeologie/Vladar.htm .

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2008 14:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu