VKO - fond

Text dotazu

Dobrý den, kolik má Vědecká knihovna Olomouc zhruba monografií/knih týkajících se filosofie? A jaká část z celkového fondu jsou pouze právě knihy/monografie?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Na váš dotaz bohužel nelze odpovědět nijak přesně. Přesto se v následujících řádcích pokusíme předložit některá konkrétní čísla, spolu s metodikou, jakou jsme k nim dospěli, stejně jako s výčtem problémů, které takto získané hodnoty mají.

Budeme-li v katalogu hledat knihy týkající se filosofie, dojdeme k číslu 5351. K tomuto počtu dospějeme tak, že budeme hledat knihy (Formát: Knihy) s klíčovým slovem filosofie (Pole pro vyhledávání: Předmětová hesla, klíčová slova). Problém dvojího zápisu slova (filosofie/filozofie) vyřešíme pomocí zapsání hledaného termínu se zástupným znakem („filo?ofie“).

Výsledné číslo ovšem nemusí realitě odpovídat a není úplný to ze dvou důvodů: Předně, mnoho starších knih stále ještě není v katalogu evidováno a jsou dohledatelné pouze přes tzv. lístkový katalog. Dále pak mnoho starších záznamů v katalogu postrádá klíčová slova, na jejichž doplnění naši katalogizátoři stále pracují, ale jde o práci časově a personálně velmi náročnou.

V katalogu je přitom celkem 1 138 473 položek s formátem kniha, což je informace, kterou již z běžného uživatelského rozhraní není možné získat, ale naše IT oddělení je schopno potřebná data rychle vytřídit. I zde je číslo sníženo o knihy, které stále nejsou evidovány v elektronickém katalogu, a nepřesnost nadále zvyšuje také problém s nejasností formátu.

Některé publikace u nás evidované jako knihy jsou v jiných knihovnách považovány za tzv. seriály (periodika a seriálově vycházející publikace) a naopak. Nemluvě o tom, že v současné době přibývá knih, které vycházejí elektronicky, zpravidla na CD, a které do výčtu také nejsou zahrnuty, ale ze statistického hlediska jde v našem fondu (čítajícím na dva a půl milionu položek) stále spíše o marginální část. Do výčtu ze stejného důvodu (jsou vedeny jako jiný formát) nejsou zahrnuty staré tisky, které přitom často mohou být filosofickými monografiemi.

Ne všechny takto evidované knihy jsou samozřejmě nutně monografiemi. Částečně se toto dá ošetřit doplněním klíčových slov (například, v katalogu je 832 knih s klíčovými slovy „monografie“ a „filo?ofie“), ovšem tím také zvyšujeme chybovost danou již dříve zmíněnými faktory.

Obor

Informace o knihovně

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

29.01.2019 09:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu