Vít Steinbach

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se dá najít v soupisu poddaných r.1651 v obci Věvrov u Staňkova jméno Vít Steinbach narozen v roce 1648. Znám jen datum jeho úmrtí r. 1708 / ve věku 60 let/ Zajímá mě především jméno jeho otce a matky a odkud do Věvrova přišli. Předem Vám děkuji za Váš čas

Odpověď

Dobrý den,

obec Vebrova (dnešní Věvrov) bohužel  není v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 uvedena. Zápis z této obce buď nebyl vyhotoven, nebo se nedochoval.

Zápis o obci však můžeme nalézt v Berní rule z roku 1654. Zmíněn zde je Matěj Steinbach. Berní rula však neuvádí žádné osobní informace (věk, rodinné příslušníky aj.) Byl to soupis majetku osob. Vyčíst z něj můžeme, že Matěj Steinbach  byl sedlákem, který vlastnil celkem 50 rolí (strychů) půdy, z nichž na zimu osíval 14 a na jaře též 14 strychů. Vlastnil 5 potahů a choval 4 krávy a 11 prasat.  Ve své době patřil k nejbohatším sedlákům v obci.

V berní rule je Matěj Steinbach uveden jako jediný tohoto příjmení v obci. Nelze ovšem zcela vyloučit, že v dané oblasti žili v uvedeném období i jiní Steinbachové. Muselo by se ovšem jednat o nemajetné osoby (nejsou uvedeny v Berní rule z roku 1654).

Dokumentů ze 17. století, které by byly použitelné pro genealogický výzkum, je k dispozici většinou poměrně velmi málo. Matriky v uvedeném období začínaly být teprve vedeny a zápisy v nich nebyly zpočátku zcela pravidelné. Identifikace jednotlivých poddaných  byla ztížena neuzákoněnou povinností identifikovat se jedním dědičným neměnným příjmením (uzákoněno až v roce 1780).

Protože Matěj Steinbach byl sedlák, můžete zkusit získat další informace v gruntovních (pozemkových) knihách, pokud pro uvedený kraj v daném období již byly vedeny. V tomto období se gruntovní knihy taktéž teprve začínaly vést. Dále je možné, že majitel panství nechal vyhotovit nějaké soupisy poddaných či jiné dokumenty pro vnitřní potřebu panství (uloženy by byly v archivních materiálech Velkostatku Horšovský Týn- viz níže).  Gruntovní knihy i archiv panství by měl být k dispozici  k nahlédnutí ve Státním oblastním archivu v Plzni: http://www.soaplzen.cz/ )

Název fondu (sbírky): Velkostatek Horšovský Týn Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Plzni Místo vzniku fondu (sbírky): Horšovský Týn Časový rozsah: 1544-1947

Metráž: 182,99 bm zpracováno (z toho 182,99 bm inventarizováno), 4,91 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Vrchní úřad Horšovský Týn, hospodářské ředitelství Horš.Týn (okr. Horš. Týn). Rodina majitele velkostatku Tematický popis: Hospodářské, sociální a kulturní poměry venkovského lidu za feudalismu, hospodaření velkostatku za feudalismu a kapitalismu. Vývoj správy souboru panství od 17. stol.; pozemk. knihy, soupisy poddaných, prameny k dějinám měst Horš. Týna a Hostouně. Doplňující materiál nutno hledat ve fondu Ústřední trauttmansdorfské správy a pro 2. polovinu 17. stol. i v rodinném archivu Trauttmansdorfů.

Archivní pomůcky:

HOFMANN G.: VELKOSTATEK HORŠOVSKÝ TÝN, 1544 - 1947. Inventář, 1978, s. 410, ev.č. 256.

Použité zdroje:

* ČADKOVÁ, Iva, ed. a ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Berní rula. 24, Kraj Plzeňský. Díl II. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. s. 445-729. ISBN 80-85475-88-X.

* ZAHRADNÍKOVÁ, Magda, ed. Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Plzeňsko-Klatovsko. Vyd. 1. Praha: Státní ústřední archiv, 2003. 2 sv. (358 s., s. 359-717). ISBN 80-86712-01-X.

* http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2015 16:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu