Viribus Unitis, Kniha o císaři

Text dotazu

Dobrý den, já jsem nedávno narazil na str. Jaroměřského muzea, na článek že muzeum zakoupilo od občana knihu Viribus Unitis, a že je to jediný český exemplář. My máme tuto knihu také, má kartónové pouzdro, je v češtině, váží 7,8 kg, na hlavní desce je měděné vyobrazení císaře a dole iniciály FJI. Mě by zajímalo v kolika vydáních tato kniha existuje, viděl jsem variantu v secesních vínových deskách (snad 1908?) a dále jsem narazil na stránkách v USA na obchod, kde se tato kniha (v popisu je na desce nějaká koruna) prodala za vic jak 100000 kč (muzeum v Jaroměři ji zakoupilo za 10000 kč). Nechci ji prodat (máme ji již skoro 60 let), ale zajímá mě, jestli víte v kolika vydáních, jazycích a kusech tato kniha existuje v ČR. Mohu případně poslat foto.

Odpověď

Dobrý den, předpokládáme, že máte na mysli nákup popsaný  v Jaroměřském a Josefovském zpravodaji (http://www.jaromer-josefov.cz/ulozit-soubor.php?sSoubor=prilohy/zpr-01-06.pdf - str. 8).

V České republice existuje vedle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) i řada dalších zdrojů souborného charakteru (Jednotná informační brána - http://www.jib.cz, souborné katalogy vysokých škol, souborný katalog SKAT - http://www.skat.cz atd.). Většina těchto databází se však spíše zaměřuje na novější literaturu, i když samozřejmě obsahují i informace o starších dokumentech. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme poskytnout vyčerpávající přehled o všech exemplářích dostupných v českých knihovnách.

Kromě NK ČR vlastní české vydání knihy Viribus unitis i Knihovna Národního muzea, bohužel nedokážeme určit, zda jde o dva exempláře stejného vydání. Počet stran je shodný (128 stran), liší se však rok vydání. Ten je u obou knih uveden v hranatých závorkách, tzn. že není přímo uveden v knize a pracovníci knihovny údaj odvodili z dostupných bibliografií nebo jiných souvislostí. Podle poznámky uvedené v souborném katalogu OCLC WorldCat obsahuje český překlad oproti německému originálu pouze obrazovou část:

Kniha o císaři. [František Josef I.]  Vídeň : Max Herzig, [asi 1898]. 128 s.

* Knihovna Národního Muzea - signatura 36 A 306

Viribus unitis : kniha o císaři.  Vídeň ; Lipsko : Max Herzig, [1897, podle Bibliografie 19.století je rok vydání 1899]. 1 sv. (nestr. - Bibliografie 19.století uvádí 128 stran, s 28 heliogravurními uměleckými přílohami, 3 barevnými uměleckými listy a 100 celostránkovými obrazy).
* NK ČR -  signatura Za 60 (momentálně probíhá digitalizace),  fyzický popis knihy včetně jejího zdobení je uveden v Bibliografii 19.století (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx - zásuvka Klik-Kno, záznam č. 448), celý popis knihy je rozepsán na 3 listy, pro pohyb mezi nimi použijte šipky nad naskenovaným lístkem

Kromě těchto dvou exemplářů českého vydání jsme nalezli v českých knihovnách i poměrně velký počet vydání německých. Obdobně jako u českého vydání i zde není v některých případech zcela jasný rok vydání, mění se i název (Viribus unitis, případně Das Buch vom Kaiser). Je samozřejmě možné, že tuto knihu, ať již v české nebo německé verzi, mají ve svém fondu i další knihovny:

Viribus unitis : das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert ; herausgegeben v. Max Herzig.  Budapest ; Wien ; Leipzig : Max Herzig, [1898].  322 s.
* Moravská galerie Brno - signatura F5612
* Vědecká knihovna v Olomouci - signatura III 57616

HERZIG, Max. Viribus unitis : das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert. Wien, 1899.
* Moravská zemská knihovna - signatura  5-21.656 III

Das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert. Wien : Herzig, [cca 1900]. 322 s.
* Moravská zemská knihovna - signatura  75775 

Viribus unitis : das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert ; herausgegeben v. Max Herzig. Wien : Max Herzig, 1900. 322 s. : il.
* NK ČR - signatury  W III 11, W III 6

Das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert ; herausgegeben v. Max Herzig. Wien : Max Herzig und Friredirch Jasper, [před 1910]. 322 s.
* NK ČR - signatura 22 A 747

HERZIG, Max. Das Buch vom Kaiser / mit einer Einleitung v. Josef Alexander v. Helfert ; herausgegeben v. Max Herzig. Wien : Herzig  & Comp., [s.a.]. 322 s.
* Knihovna Národního Muzea - signatura  80 D 3
* Památník národního písemnictví - signatura M 85 a 2

Podle katalogu 1501-1929 Rakouské národní knihovny
(http://aleph.onb.ac.at/F?func=file&file_name=login&local_base=ONBAK) vyšlo německé vydání v letech 1898, 1909. Souborný katalog OCLC WorldCat uvádí německá vydání z let 1893, 1898 a 1908 (Viribus unitis), případně z let 1898 a 1900 (Das Buch vom Kaiser) a české vydání z roku 1898 (Kniha o císaři).

Použité zdroje:
* Souborný katalog ČR - http://skc.nkp.cz
* Jednotná informační brána - http://www.jib.cz
* souborný katalog OCLC WorldCat - volně dostupná část http://www.worldcat.org
* katalogy NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx - Generální katalog I, Bibliografie 19.století
* katalogy Moravské zemské knihovny - http://www.mzk.cz/katalogy/
* katalogy Vědecké knihovny v Olomouci - http://aleph.vkol.cz/F/?func=file&file_name=base-list
* katalog Knihovny Národního muzea - http://listky.nm.cz/catalogue/index.php
* knihovna Památníku národního písemnictví - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/knihovna-katalogy-a-databaze.php

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.10.2009 15:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu