Vinnetou

Text dotazu

Jak se jmenoval náčelník,jehož život se stal předlohou pro román Vinnetou?

Odpověď

Dobrý den, názory na to, zda měl Karel May pro jednu ze svých nejvýznamnějších literárních postav- Vinnetoua - předlohu v podobě reálné postavy, nejsou bohužel jednoznačné. Několik zdrojů uvádí různé možnosti.

Nejčastěji se můžeme setkat s myšlenkou, že předobrazem Vinnetoua byl náčelník Apačů - Geronimo.
V knize STINGL, Miloslav. Války rudého muže. V Mladé frontě 1. vyd.. Praha : Mladá fronta, 2004. 301 s. ISBN  80-204-1095-3 naleznete v předmluvě autora tyto zmínky:
" V pevnosti Fort Sill, kde jsou pohřbeni bojovníci nejstatečnější indiánské skupiny Severní Ameriky - Apačů, jsem se skláněl nad prostými náhrobky. Na jednom z nich jediné jméno: Geronimo. Geronimo! Nejodvážnější, nejvytrvalejší bojovník tohoto kmene. Náčelník Apačů, který byl předobrazem jiného - Karlem Mayem vymyšleného apačského náčelníka Vinnetoua." (str. 7)

Ve stejné knize na str. 300: "...jeden z největších indiánských válečníků všech dob Geronimo, který snad posloužil Karlu Mayovi i jako inspirace pro jeho Vinnetoua."

Méně romantický obraz tohoto apačského bojovníka podává publikace Encyklopedie dějin USA. Vyd. 1.. Praha : Ivo Železný, 2000. 575 s. ISBN 80-240-0294-9:
"Geronimo - červen 1829 - 17.2.1909. když mu mexičští vojáci zabili matku, ženu a děti, začal podnikat bezohledné nájezdy na jih od hranice na Rio Grande. 1877 ho USA zatkly a usadily jeho kmen v arizonské rezervaci San Carlos, z níž Indiáni 1881 uprchli a začali přepadávat USA a Mexiko. Se svou tlupou složenou z 50 válečníků a jejich rodin unikal Geronimo 5000 amerických a 4000 mexických vojáků až do r. 1886, kdy ukončil tažení proti Apačům tím, že se jako poslední indiánský náčelník vzdal USA. Nesměl se vrátit do Arizony a prakticky až do smrti zůstal válečným zajatcem, ale získal si proslulost na turné po velkých výstavách na východě, kde davy lidí kupovaly jeho podobizny a suvenýry." (str. 155)

Jiné zdroje však tuto myšlenku pokládají již za vyvrácenou, např:
http://www.ct24.cz/kalendarium/45757-zemrel-nacelnik-apacu-geronimo/
http://www.dobrodruh.sk/indiani/pravda-o-geronimovi   


Některé prameny uvádí jako předobraz Vinnetou další významnou postavu z dějin Indiánů- Sedícího býka. Narodil se r. 1834 v táboře nejbojovnějšího kmene tetonských Siouxů- Hunkpapů. Podařilo se mu v klíčovém okamžiku sjednotit dakotské kmeny, vést je do rozhodující bitvy s nepřítelem a zvítězit v ní.
Více informací naleznete na adrese  http://www.reflex.cz/Clanek20470.html a ve výše uvedené knize Války rudého muže.

Dále vám doporučujeme knihu JORDÁN, Karel. Můj bratr Vinnetou : Karel May - osudy, hrdinové, knihy a filmy. 1. vyd.. Praha : Mladá fronta, 2008. 212 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-1914-9, kde naleznete mnohé zajímavé informace o autorovi, jeho dílech a nejrůznějších okolnostech spojených s knihou a filmem o Vinnetouovi. Záznamy publikací a možnost jejich výpůjčky naleznete v online katalogu Národní knihovny NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.04.2009 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu