Vikongové v Gronsku

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Hledám knihy s tématikou grónských vikingů - historii, environmentální otázky, teorie o důvodech jejich zániku atd. Jedinou knihu, kterou mám na tohle téma k dispozici, je J.Diamond "Kolaps". Moc děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

skutečně není mnoho publikací, které by se zabývaly pouze tématem Vikingů v Grónsku. Proto Vám doporučujeme hledat informace v publikacích, které se zabývají např. pouze Vikingy nebo dějinami Grónska, zde se většinou nachází více či méně obsáhlé kapitoly pojednávající o působění Vikingů v Grónsku. Ukázkou Vám uvádíme přehled publikací, které dle klíčových slov či názvu publikace mohou obsahovat cenné informace. Všechny tyto publikace dohledáte v Souborném katalogu ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ , kde naleznete také informace o dostupnosti knih v českých knihovnách. Bohužel není v možnostech služby Ptejte se knihovny procházet knihy a dohledávat v nich relevantní informace, to je již na Vás.

* CLEMENTS, J. M. Vikingové. Říčany u Prahy: Junior, c2008. 131 s. Zmizelé světy. ISBN 978-80-7267-333-9.

Klíčová slova: Vikingové -- dějiny * Evropa severní -- dějiny -- 10.-12. stol.

* MÁRA, Jiří. Ve stopách vikingů. Vyd. 1. Přerov: Jiří Mára, 2010. 165 s. ISBN 978-80-254-8763-1.

Klíčová slova: cestopisy * Grónsko * Island * Faerské ostrovy * Dánsko * cestování * zážitky * lidé * příroda

* RASMUSSEN, Nelly. Lidé z Baffinova ostrova. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 275 s., mp., ilustr.

Klíčová slova: geografie * severní Amerika * Střední Amerika * vlastivěda * cestopisné reportáže * cestopisy * Eskymáci * Kanada * Baffinův ostrov * Grónsko * etnografie * Laponsko * Laponci * Vikingové * Aljaška * etnika

* ARBMAN, Holger. Vikingové. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 197, [2] s. Kolumbus; Sv. 43.

Klíčová slova: Vikingové - dějiny a kultura - monografie

Resumé: Syntetická práce o dějinách a kultuře Vikingů je pokusem o nový komplexní pohled na tuto látku. Autor knihy, svého času profesor skandinávské archeologie na universitě v Lundu, náleží k předním osobnostem dnešní archeologie aje jedním z nejzasvěcenějších znalců vikinského období. Jeho výklad je doplněn množstvím kresebného a fotografického materiálu.

* FRANSSON, Ulf, ed. et al. Cultural interaction between east and west: archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Stockholm: Stockholm University, 2007. 365 s. Stockholm studies in archaeology, ISSN 0349-4128; 44. ISBN 978-91-7155-474-1.

Klíčová slova: runy * archeologické datování * Vikingové * středověk * Evropa severní

* AMBROSIANI, Björn, ed. a CLARKE, Helen, ed. Developments around the Baltic and the Nort Sea in the Viking age: the twelfth Viking congress. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1994. 320 s. Birka studies; 3. ISBN 91-7192-950-9.

Klíčová slova: urbanizace * archeologické datování * mince * runy * Evropa severní

* SAWYER, Peter, ed. Die Wikinger: Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes. 2. Aufl. Stuttgart: Theiss, c2001. 304 s. ISBN 3-8062-1688-6.

KLíčová slova: Vikingové * archeologické nálezy * dějiny * kultura * osídlování * Evropa severní

* BARROS, Vicente. Globální změna klimatu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006. 165 s., [24] s. barev. obr. příl. Kolumbus; sv. 181. ISBN 80-204-1356-1.

Pozn.: autor se v jedné kapitole zabývá zánikem vikingského osídlení v Grónsku vlivem klimatických změn

* KOŠNAR, Lubomír. Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 217 s. ISBN 80-7066-732-X.

Klíčová slova: Vikingové -- 9.-11. stol. * expanzionismus -- 9.-11. stol. * Evropa severní -- dějiny -- 9.-11. stol.

Články z periodik nalezené v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ :

* POLÁCH, Vladimír. Erik Zrzavý a jeho synové: Vikingové ve středověkém Grónsku. Dějiny a současnost, 2005, 27(10), 22-24. ISSN 0418-5129.

Klíčová slova: vikingské pověsti * Vikingové * Grónsko -- přírodní poměry * Grónsko -- dějiny -- 10.-15. stol.

* SOUKUPOVÁ, Jana. První osídlení Grónska a jeho zánik vlivem klimatických změn. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, 20(2), 103-105. ISSN 1210-3349.

Resumé: Jako první dorazili do Grónska Vikingové. Stalo se tak během teplého období ve středověku. Založili zde kolonie, které existovaly několik staletí. Vymřely díky tomu, že se lidé nebyli schopni přizpůsobit drsným klimatickým podmínkám.

* POLÁCH, Vladimír. Středověké Grónsko a Amerika - Vínland. Mediaevalia Historica Bohemica, 2005, 10, 7-70. ISBN 80-7286-091-7.

Klíčová slova: Vikingové * Grónsko -- přírodní poměry * Grónsko -- dějiny -- středověk * Grónsko -- náboženské poměry -- středověk

* MOCEK, Michal. Vikingové, muži na dračích lodích, vyplouvají ze stínu ság. Mladá fronta Dnes, 1997, 8(39), 10. ISSN 1210-1168.

KLíčová slova: historická archeologie * archeologické nálezy * Vikingové * vikingské osady * Vestribygd * Grónsko * r. 1991 * dějiny severských zemí * vikingské výboje * stol. 10.-11.

Mezi další zdroje, které můžete při hledání relevantních dokumentů využít, patří licencované online zdroje. Jedná se o licencované databáze, které obsahují hodnotné články (tento typ dokumentu převažuje) z odborných periodik. Přístup k těmto licencovaným databázím mají předplaceny většiny větších knihoven - především vysokoškolské, vědecké, krajské a Národní knihovna ČR (jejich přehled na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 , podmínky a možnosti využívání těchto zdrojů v NK ČR na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ). V NK ČR bychom Vám doporučovali především systém Ebsco a jeho databáze Academic Search Complete či Historical Abstracts with Full Text. Pokud nejste uživatelkou NK ČR, zeptejte se na možnosti přístupu k licencovaným databázím ve vaší knihovně.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2012 09:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu