Videoinstalace/video instalace

Text dotazu

Dobrý den,

 Rád bych se dozvěděl, která varianta je z hlediska pravopisu správná. Jestli se píše videoinstalace či video instalace.
V oblasti umění obojí může mít odlišný význam a domnívám se, že obě varianty jsou správné, jelikož jsou obě často používané. Bohužel se mi nedaří nalézt přesnout definici jejich významu.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

videoinstalace vzniklo nejspíš, podobně jako např. videotechnologie,  jako slovo složené, viz níže, píše se tedy dohromady. Samozřejmě ale samostatně se používá jak v různých  významech substantivum instalace, tak video.

Video - zařízení pro záznam a (nebo) reprodukci obrazu a zvuku

Video-  - první část složených slov s významem přenos, záznam, reprodukce (videokazeta, videoklip, videotechnika, videotelefon, videotext, videotéka)

Instalace - umístění pomocných a provozních zařízení v dokončené stavbě; soubor zařízení k bezpečnému rozvodu elektrického proudu spotřebitelům; slavnostní uvedení v úřad nebo funkci

Zdroj: Cizí slova v češtině: význam nejběžněji užívaných cizích slov. Praha: BMSS - START, 2000.

 

instalovat - od středolat. installare - vsazovat

video - z lat. Vide, videre - vidět

Zdroj: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

 

video- první část složených slov mající význam založený na videotechnologii

Zdroj:  Nový slovník cizích slov pro 21. století. Praha: Plot, 2008.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:15d9a4a0-d498-11e4-b880-005056825209

 

Většinu přejatých podslovních částí představují řecké a latinské komponenty. Částečně se opakují prefixoidy ze SSJČ (auto-, foto-, geo-, mikro-, tele-; anti‑, radio-, super-) a k nim se přidávají další členy (dia-, eko-, chrono-, mega-, porno-, techno-; akva-, euro-, kvazi-, mini-, post-, video-). Mnohé z nich se vyskytují pouze v ojedinělých příkladech, vytváří okazionalismy, jiné zase i běžně užívaná rekompozita a odborné pojmy. Obvykle se jedná o slova složená výhradně z komponentů cizího původu, avšak najdeme mezi nimi i mnoho hybridních složenin. Pokud jde o slovní druhy, hojně jsou zastoupena substantiva a adjektiva. Dalším jazykem, který je v procesu tvoření vícečlenných kompozit stále významnější, je angličtina...

Ukázka cizích prefixoid:

eurobyrokracie

nanotechnologie

videotelefon

antimonopolní

postantibiotický

Čerpáno z: Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20. století.

Eva Podruhová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,

oddělení současné lexikologie a lexikografie

http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/ste-vyroci/konference-files/Podruhova.PDF

 

Dotazy tohoto typu by ale bylo lepší adresovat pracovníkům Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.05.2017 22:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu