Vídeň a Brno

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda existuje publikace, která se věnuje historii Vídně (ještě lépe historii vztahů Brna a Vídně). Budu vděčná i za jakoukoli publikaci (či jakýkoli zdroj) o historii Vídně jen samotné (pokud neexistuje žádný zdroj Brno - Vídeň). Nejpřijatelnější jazyk je pro mě čeština, jsem schopna číst i v angličtině. Pokud by neexistovalo nic v těchto dvou jazycích, budu vděčná i za publikaci v němčině. Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den, bohužel se nám nepodařilo nalézt publikaci přímo o historii vztahů Brna a Vídně. Z Elektronického katalogu NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme vybrali zaznamy několika knih o historii Vídně, většinou jde však o knihy v němčině, záznamy dalších knih týkajících se historie Vídně naleznete v bázi NKC. Pokud byste měla zájem i o starší zahraniční publikace, pak je nutné využít lístkový předmětový katalog, který je umístěný v  Hale služeb NK ČR.
Všechny níže uvedené knihy je možné studovat v NK ČR na základě platného čtenářského průkazu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98).

* CSENDES, Peter; OPLL, Ferdinand. Wien : Geschichte einer Stadt. 3 sv. Wien
: Böhlau, c2001-c2006.
* DIEM, Peter; GOEBL, Michael; SAIBEL, Eva. Die Wiener Bezirke : ihre Geschichte, ihre Persönlichkeiten, ihre Wappen. 2. Aufl. Wien : Deuticke, 2003. 174 s. ISBN 3-85223-463-8.
* BLED, Jean-Paul. Wien : Residenz-Metropole-Hauptstadt. Wien : Böhlau, c2002. 448 s. ISBN 3-205-99077-3.
* MATTL, Siegfried. Wien im 20. Jahrhundert. Wien : Pichler, c2000. 192 s. ISBN 3-85058-180-2.
* POHANKA, Reinhard. Eine kurze Geschichte der Stadt Wien. Wien : Böhlau, 1998. 272 s. ISBN 3-205-98919-8.
* SCHORSKE, Carl E. Viden na prelomu stoleti. Brno : Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7.

K tématu vztahu Brna a Vídně se snad alespoň částečně věnují následující texty, většinou jde však spíše o úzce specializovaná temata nebo naopak šířejí pojaté vztahy mezi jižní Moravou a Dolními Rakousy nebo Rakouskem jako celkem:

* MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Zajímavý dokument k historii vídeňských Čechů. In Brno v minulosti a dnes : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. XVII. Brno : Magistrát měta Brna; Archiv města Brna, 2003, s. 481-491.
* JORDÁNKOVÁ, Hana; SULITKOVÁ, Ludmila. Svébytnost a vzájemnost. Hospodářské a kulturní styky královského města Brna s Dolními Rakousy v předbělohorském období. In Kultury na hranici. Jižní Čechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel. Vídeň, Promedia Druck 1995, s. 113-116.
- součástí článku je i použitá literatura
* KLEIN, Dieter. Wiener Architektur in den Staedten der Donaumonarchie:
Wien. In Brno v minulosti a dnes : sbornik prispevku k dejinam a vystavbe Brna. XVII. Brno : Magistrát měta Brna; Archiv města Brna, 2003, s. 511-518.
* PERNES, Jiří. Pod habsburským orlem : České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století. Praha : Brána, 2001. 205 s. ISBN 80-7243-123-4.
- s. 110-125 kapitola Při Dunaji strmí paláce aneb Boj o českou Vídeň
* PERNES, Jiří. Moravané, Vídeň a Praha. In Český lev a rakouský orel v 19.
století. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1996, s. 136-141.
* VINTR, Josef. Vztahy vídeňské a brněnské slavistiky v meziválečné době. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu.
Brno, Masarykova univ. 1993, s. 47-51.

Ve fondu NK ČR se nenachází kniha Kontakte und Konflikte, která je velmi často citovaná v souvislosti s česko - rakouskými vztahy. Podle Souborného katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) a Jednotné informační brány
(http://www.jib.cz)  ji má ve svém fondu Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (http://www.svkpl.cz), Krajská vědecká knihovna  v Liberci
(http://www.kvkli.cz) nebo Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.muni.cz):

* WINKELBAUER, Thomas. Kontakte und Konflikte : Böhmen, Mähren und
Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte : Verbindendes und Trennendes an der Grenze III, Zwettl, 24.10.1992-27.10.1992. Horn : Waldviertler Heimatbund, 1993.  553 s. ISBN 3-900708-10-X.

Pro vyhledání dalších dokumentů Vám můžeme doporučit následující zdroje:
* Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR
(http://biblio.hiu.cas.cz)
* bibliografie Články v českých novinách, časopisech a sbornících od roku
1991 (http://sigma.nkp.cz/cze/anl)
* Die Österreichische Historische Bibliographie (http://www.uni-klu.ac.at/his/inhalt/539.htm,
http://www.uni-klu.ac.at/oehb/oehbquery/)

Obrátit se můžete s Vaším dotazem i na odborná pracoviště přímo v Brně  nebo ve Vídni:
* Muzeum města Brna (http://www.spilberk.cz/?pg=zobraz&co=kontakty)
* Moravské zemské muzeum (http://www.mzm.cz)
* Archiv města Brna (http://www.archiv.brno.cz)
* Knihovna Jiřího Mahena v Brně (http://www.kjm.cz)
* Moravská zemská knihovna (http://www.mzk.cz)
* Verein für Geschichte der Stadt Wien
(http://www.wien.gv.at/kultur/archiv/kooperationen/vgw/)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2007 17:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu