Vhodná literatura pro diplomovou práci na téma marketingový průzkum

Text dotazu

Pěkné odpoledne,

chtěla bych se zeptat, zda byste mi nemohli doporučit nějaký vhodný seznam literatury pro přípravu diplomové práce na téma marketingový průzkum?

Předem děkuji za odpověď,

Odpověď

Dobrý den,

v online katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)  jsme z let 2010-2017 našli např. tyto knihy, které se buď věnují přímo marketingovém výzkumu / průzkumu nebo jde o knihy obecně zaměřené na marketing a informace o marketingovém výzkumu jsou jednou z kapitol:

* AAKER, David A. Marketing research: international student version. 11th ed. Hoboken: Wiley, C2013. xiv, 647 s. ISBN 978-1-118-32181-2.

* BEDNARČÍK, Zdeněk. Aplikace marketingového výzkumu. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7248-751-6. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/119265/pdf

* ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketingový výzkum. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 280 s. ISBN 978-80-86730-61-5. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/29736/pdf

* ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketingový výzkum. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011. 320 s. Edice učebních textů. Marketing. ISBN 978-80-86730-75-2. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/59922/pdf

* EGER, Ludvík a EGEROVÁ, Dana. Základy metodologie výzkumu: pro studenty ekonomických oborů. 1. vyd. V Plzni: ZČU, 2014. 146 s. ISBN 978-80-261-0418-6. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/154708/pdf

* FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012. iv, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/70329/pdf

* KOZEL, Roman, MYNÁŘOVÁ, Lenka a SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 304 s. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6. Kniha je částečně volně přístupná - https://books.google.cz/books?id=lTZDOqoW8TEC

* LINHART, Zdeněk a SMOLOVÁ, Helena. Marketingový výzkum. Vydání první. [Praha]: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 154 stran. Edice učebních textů. ISBN 978-80-87839-78-2. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/259393/pdf

* ROUBAL, Ondřej, PETROVÁ, Iva a ZICH, František. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 142 s. ISBN 978-80-7408-092-0. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/154708/pdf

* SIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 138 s. ISBN 978-80-7372-662-1.

* TAHAL, Radek. Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. x, 99 stran. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-585-5. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/154829/pdf

* URBÁNEK, Tomáš. Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. 233 s. Management studium. ISBN 978-80-87197-17-2. http://cache.obalkyknih.cz/file/toc/38727/pdf

* ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxiv, 499 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-115-4. Kniha je částečně volná na https://books.google.cz/books?id=1ptCBJPvRP4C

 

Pro registrované čtenáře NK ČR jsou prostřednictvím vzdáleného přístupu dostupné i tyto zahraniční e-knihy:

*  GRIGSBY, Mike. Marketing analytics: a practical guide to real marketing science [online]. London, England: Kogan Page, 2015, C2015. Marketing Science Series [cit. 2017-07-26]. ISBN 978-0-7494-7418-8. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=11061312.

* WINSTON, Wayne L. Marketing analytics: data-driven techniques with Microsoft Excel [online]. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons, Incorporation, 2014 [cit. 2017-07-26]. ISBN 978-1-118-43935-7. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10827571.

 

Informace o dostupnosti v dalších českých knihovnách najdete např. v Souborném katalogu ČR (http://skc.nkp.cz) nebo na portálu Knihovny.cz  (http://www.knihovny.cz).

Další knihy na toto téma  můžete najít v online katalogu NK ČR  zadáním klíčových slov (např. marketing? AND (průzkum? OR výzkum?))  do vyhledávacího formuláře.

Pokud by pro Vás byly zajímavé i zahraniční zdroje, můžete zkusit např. vyhledávání v EDS (http://eds.nkp.cz, základní informace o EDS - http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#ebsco) nebo JIB+  (http://plus.jib.cz, vyberte vyhledávání v Primo Central). EDS i JIB+ nabízí možnost prohledávat řadu zahraničních databází (zejména článkových). Část záznamů obsažených v EDS a JIB+ je možné zobrazit bez omezení, u některých je přístup možný pouze pro knihovny, respektive jejich uživatele, které si přístup k vybrané databázi předplácejí. V tomto případě budete mít přístup alespoň k základním informacím o nalezeném dokumentu. 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.07.2017 15:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu