vhodná literatura k tématu: Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání ČR a Německa

Text dotazu

Dobrý den,
téma mojí seminární práce je "Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání ČR a Německa". Můžete mi, prosím, doporučit nějakou literaturu, ze které čerpat?

Odpověď

Dobrý den,

Doporučujeme Vám v bázi Národní knihovny http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze,  vyhledávat literaturu prostřednictvím klíčových slov, např. politika, Česko, Německo, zaměstnanost, apod.
Uvádíme příklady takto vyhledaných záznamů :
-[Č.záznamu: 001656740]
 Projekce zaměstnanosti v ČR na období 2005-10 v členění dle ekonomických odvětví / Věra Havlíčková, Zdeňka Šímová, Jiří Vymazal. -- Praha : Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NOZV-NVF, [2005]. -- 81 s. 
-[Č.záznamu: 001497325]
 Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti / Jiří Winkler a Martin Žižlavský, eds.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita v Brně ; [Praha] : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí MPSV ČR, 2004. -- 241 s. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík.
-[Č.záznamu: 001642382]
 Politika zaměstnanosti / Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Alena Páralová. -- Praha : CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, [200-]. -- 48 s. : il.,
-[Č.záznamu: 001811299]
 Politika zaměstnanosti / Renáta Halásková. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. -- 145 s
-[Č.záznamu: 001820188]
 Deset let evropské strategie zaměstnanosti (ESZ) / Evropská komise. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008. -- 43 s. :
 -[Č.záznamu: 002190379]
 Zaměstnanost a růst v EU : cesta k udržitelnému zítřku. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2009. -- 16 s
-[Č.záznamu: 002343837]
 Osvědčené postupy úřadů práce v období ekonomické krize : sborník z mezinárodního semináře : projekt Výměna zkušeností pracovníků úřadů práce zemí EU. -- Praha : Národní vzdělávací fond, 2011. -- 56 s. : 
-[Č.záznamu: 001704245]
 Trh práce na přelomu tisíciletí / Magdalena Kotýnková. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Oeconomica, 2006. -- 256 s. 
-[Č.záznamu: 001195055]
 Job revolution : nové trendy ve světě práce / Peter Hartz ; [z německého originálu ... přeložili Jiří Senohrábek a Jiří Pondělíček]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Management Press, 2003. -- 176 s. 
 -[Č.záznamu: 000076105]
 Employment and social policy : experience from some NATO countries / K. Janáček. -- Praha : Institut ekonomie České národní banky, 1993. -- 39 s.
 
Konkrétně Německo:
Deeke, Axel. Arbeitspolitik mit dem Europäischen Sozialfonds: Ergänzung des SGB III aus Mitteln des ESF- Umsetzung und Wirkungen. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung, 2010. 379 s. IAB-Bibliothek; 325. ISBN 978-3-7639-4029-5.

Brussig, Martin a Schwarzkopf, Manuela. Eingliederungszuschüsse als Instrument der Arbeitsmarktpolitik: eine Implementationsstudie. Bielefeld: W. Bertelsmann, 2011. 239 s. IAB-Bibliothek. Forschungsarbeiten; 329. ISBN 978-3-7639-4037-0.

Nonnenmacher, Alexandra. Ist Arbeit eine Pflicht?: normative Einstellungen zur Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und der Einfluss des Wohngebiets. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. 244 s. ISBN 978-3-531-16720-6.


Statistické údaje doporučujeme vyhledávat také na http://www.euroskop.cz/18/sekce/mapa-webu/ , http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home . Pro české prostředí především stránky Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.07.2012 08:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu