veřejný život

Text dotazu

Prosím o výklad pojmu

Odpověď

Dobrý den,
heslo veřejnost - historicky i v moderní době - společnost, v níž se vyděluje skupina, která se zajímá o veřejné dění (nejčastěji politické a ekonomické, ale i sociální, kulturní atd.) a řízení státu a zároveň usiluje o vliv na správu věcí veřejných, a to zpravidla prostřednictvím - masových médií... Pojem veřejnost může, kromě výše uvedeného souboru lidí zajímajících se o obecné dění a správu věcí veřejných, dále označovat prostor, kde jedinec může být pozorován a posuzován a kde je vystaven (jeho pověst, názory atd.) všeobecné diskusi. Veřejný život je nejspíš tedy konání, činnost, zájem o věci veřejné, náležící širšímu okruhu lidí, společnosti, práce pro veřejnost, práce na veřejnosti apod. Přesnou definici veřejný život se nám ale nepodařilo najít.
Čerpáno z: REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. S. 307-8

Veřejná a soukromá sféra lidské činnosti byly vždy považovány za oddělené a podle toho také regulovány. Do soukromé či domácí sféry byly zařazovány ženy, spojované s reprodukcí a výchovou dětí, a ve všech společnostech se na tyto činnosti pohlíželo jako na podřadné. Naproti tomu veřejný život, který je vážen a ctěn, zahrnuje širokou škálu činností mimo soukromou a domácí sféru. Z historického hlediska veřejnému životu dominovali muži. Ženy byly drženy mimo veřejné dění, doma v ústraní s dětmi, muži se na chodu domácnosti podíleli minimálně.
Volně čerpáno z internetu: Výbor pro odstranění diskriminace žen, Obecné doporučení č. 23 (16. Zasedání, 1997). 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 14:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu