Veřejné pohoršení

Text dotazu

Co se skrývá pod pojmem veřejné pohoršení?
Jsou zákonem stanoveny znaky veřejného pohoršení? Co může být veřejným
pohoršením?

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku mi poskytla Wikipedie, cituji:

"„Veřejné pohoršení“ ve smyslu § 47 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nastává v případě současného naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně, a musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje. Správní orgán neporovnává toto jednání s mravností stanovenou podle vlastních kritérií, nýbrž je poměřuje s obecnou společenskou shodou o obsahu mravnosti.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, čj. 2 As 69/2003-50)."

Zdroj:
Veřejné pohoršení [online]. [2002] , 12. 7. 2008 [cit. 2009-08-03]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejné_pohoršení>.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

17.08.2009 06:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu