Veřejná správa v Anglii

Text dotazu

Jsem studentkou VŠFS a zajímám se o literaturu zaměřenou na Veřejnou správu

v Anglii. Můj dotaz zní: 1/ jaká je dostupná literatura, 2/ mohu se

zaregistrovat v knihovně VŠE Žižkov?

Odpověď

V seznamu najdete literaturu k tématu Veřejná správa v Anglii (Velké

Britanii), všechny knihy jsou dostupné v knihovně nebo ve studovnách VŠE.

Aktuální dostupnost můžete zjistit v katalogu knihovny na adrese

http://library.vse.cz - zvolte možnost HOST). Seznam je doplněn o několik

internetových odkazů.

 

Knihovna VŠE je veřejnou knihovnou, je možné se do knihovny přihlásit jako

uživatel, veškeré informace o registracích, průkazech uživatelů a

poskytovaných službách najdete na http://ciks.vse.cz.

 

Literatura:

North of England, UK. Paris: Organisation for Economic Co-operation and

Development 2008.

Adshead, Maura: Developing European regions?: comparative governance, policy networks and European integration. Aldershot, Ashgate 2002.

Maurois, André: Dějiny Anglie doplněné o nejnovější

období Michelem Mohrtem. Praha, Lidové noviny, 1995.

Developing local authority housing strategies. London, HMSO 1992.

Kocourek, Lubomír: Kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě. Praha, Vysoká škola finanční a správní, 2005.

Lacina, Karel: Evropské systémy veřejné správy. Praha, Vysoká škola finanční a správní 2005.

Lacina, Karel: Evropská veřejná správa. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004.

Mates, Pavel: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. Praha, Vysoká škola ekonomická 1998.

Bennett, Robert J.: Local government in the new Europe. London, New York, Belhaven, 1993.

Kooiman, J.: Modern governance : new government-society interactions.

London, Sage Publications, 1993.

Massey, Andrew: Managing the public sector : a comparative analysis of the United Kingdom and the United States. Aldershot, Edward Elgar, 1993

Public management: OECD country profiles. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development 1993.

Chandler, J. A.: Místní správa v liberálních demokraciích: úvodní

náčrt. Brno, Doplněk, 1998.

Lacina, Karel: Vývoj systémů veřejné správy. Praha, Professional Publishing 2001.

 

 

Internetové odkazy:

http://www.evropskaunie123.cz/kapitoly.php?id=43

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A9_obce

http://vsol.obce.cz/clanek.asp?id=2002303

https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=4776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.03.2009 12:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu