Veřejná správa

Text dotazu

Dobrý den, píši písemnou práci do modulu Veřejná správa na téma: Přestupek = zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti.
Mohla bych Vás požádat o radu, z jaké literatury čerpat?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

k tématu přestupků byste měla nalézt informace mimo jiné v níže uvedené literatuře (tématu se věnuje alespoň určitá kapitola):

 

* JEMELKA, Luboš. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. xxi, 534 s. Beckovy malé komentáře; 2. ISBN 978-80-7400-355-4.

* MATES, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxii, 226 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-357-8.

* SVOBODA, Ivo a SCHELLE, Karel. Základy organizace veřejné správy. Vyd. 2. Ostrava: Key Publishing, 2007. 206 s. Právo. ISBN 978-80-87071-22-9.

* SVOBODA, Ivo. Základy správního práva a veřejné správy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 148 s. Skripta. ISBN 80-244-1427-9.

* NOVOTNÝ, František a kol. Praktikum trestního práva hmotného. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7380-252-3.

* KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2008. 346 s. ISBN 978-80-7201-690-7.

* ŘÍHA, Jiří. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. xv, 91 s. Beckova skripta. ISBN 80-7179-526-7.

* CHMELÍK, Jan a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009. 292 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-785-0.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz či databáze ANL : http://aleph.nkp.cz.

 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2014 13:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu