"veřejná knihovna"

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o definici termínu \"veřejná knihovna\". A zda-li se pod tímto termínem skrývají také školní knihovny, vysokoškolské, knihovny muzejní apod. či tvoří samostatnou kategorii? Děkuji Vám za odpověd a přeji pěkný den.

Odpověď

Vážená paní/slečno, z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (volně dostupné na www stránkách NK ČR) Vám posíláme v příloze záznam pojmu "veřejná knihovna". (verejna_knihovna.rtf)
Jiné hledisko k pojmu "veřejný" zaujímá knihovní zákon, který "dostupnost" spojuje se službami, které knihovny poskytují. Podle tohoto zákona č. 257/2001 Sb. (§ 2, ods.a) se knihovnou rozumí: "zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven."
V případě dalšího zájmu Vám doporučujeme kontaktovat odborné pracoviště - Knihovnu knihovnické literatury NK ČR (kkl@nkp.cz).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2008 16:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu