Velkomoravské hradiště - podoba a každodennost

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat na hradiště, která vznikala v době Velké Moravy. Potřebovala bych spíše informace o životě lidí v těchto hradištích, o tom, čím se zde bavili, co potřebovali k spokojenému životu - jednoduše jak vypadal život v hradišti v této době obecně, jeho podoba a co byla pro lidi každodennost. Zajímavosti jsou určitě vítány. Byla bych velmi ráda, pokud byste mi mohl(a) doporučit nějakou knížku tímto tématem se zabývající. Mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

existuje poměrně hodně knih o Velké Moravě, většinou se však zabývají Velkou Moravou jako celkem, než aby věnovaly pozornost výhradně životu jejích obyvatel.  Prošli jsme některé z těchto knih a zmínky o životě obyvatel jsme našli v níže uvedených titulech. Většina z nich však obsahuje i "klasické historické" informace, příp. je životu v hradištích věnováno méně místa, ale o to jsou informace zajímavější:

* POULÍK, Josef. Staří Moravané budují svůj stát. Vyd. 1. Gottwaldov: Krajské nakladatelství, 1960. 300 s.

* ČAPKA, František. Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 126 s. ISBN 978-80-210-5195-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102119544_1.pdf

* NOVÝ, Robert. Velká Morava: tajemné ozvěny na plátně dějin. Praha: Onyx, C2004. 187 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86788-22-9.

* BENDA, Klement et al. Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v Českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 251 s. ISBN 80-7106-357-6.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/46541/pdf

* POULÍK, Josef. Z hlubin věků. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1956. 258, [2] s., [4] barev. obr. příl. Věda mládeži; sv. 45.

* TURČAN, Vladimír a KOLLÁR, Daniel, ed. Veľkomoravské hradiská. 1. vyd. Bratislava: Dajama, 2012. 127 s. Kultúrne krásy Slovenska. ISBN 978-80-8136-013-8.

 

Dále Vám můžeme doporučit pro prostudování další tituly, které se vztahují k období Velké Moravy, příp. se vztahují k hradištím či k archeologickým nálezům, díky nimž si však můžete o životě našich předků také udělat představy:

* TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 384 s. Česká historie; sv. 8. ISBN 80-7106-482-3.

* BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie 6.-12. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 475 s. , [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7277-413-5.

* ŠOLLE, Miloš. Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 333, [1] s. Monumenta archaeologica; Sv. 15.

* HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velehrad: ústředí z doby Velkomoravské říše. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 75 s., 28 s. obr. příl. Památníky naší minulosti; 1.

* ČIŽMÁŘ, Miloš. Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. 2. díl. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 303 s.: il., mp. ISBN 80-7277-174-4.

* POJSL, Miloslav. Velkomoravské otazníky. 1. vyd. Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 263 s. ISBN 978-80-86157-44-3.

* BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 2. vyd. Praha: Libri, 2002. 311 s. Historická řada. ISBN 80-7277-022-5.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/138326/pdf

* POULÍK, Josef. Mikulčice: sídlo a pevnost knížat velkomoravských. 1. vyd. Praha: Academia, 1975. 212 s., 2 skl. příl., 48 kříd. příl.

* SLOVÁCKÉ MUZEUM a SNÁŠIL, Robert, ed. Z dějin Slovanů na území ČSSR: sborník studií vydaný u příležitosti oslav 20. výročí prvého objevu velkomoravské zděné církevní stavby ve St. Městě "Na valách". Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971. 144 s., 32 s. příl. Kultura a tradice; sv. 11.

Titulů o Velké Moravě je opravdu hodně, tyto a další knihy můžete dohledat v Souborném katalogu ČR (báze SKC, volně dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F). Pro vyhledání knih můžete volit klíčová slova typu Velká Morava, velkomoravský, hradiště, kultura, život, řemesla apod. a jejich kombinace.

Z internetových zdrojů by Vám mohly pomoci v získání informací následující stránky:

* http://web.pilsedu.cz/~spstr/osobnistranky/josef_gruber/velmor/index.htm

* http://www.radio.cz/cz/rubrika/special/ze-zivota-mojslava-a-jeho-velkomoravskych-soucasniku

* http://mas-dolnimorava.cz/prapredci/velka-morava

* http://slovane.cz/

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.02.2016 20:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu